The GREP UAB contributes to the fact that there is more research related to Psychomotor Skills and that this is of quality.

Its members direct Final Degree Projects (TFE) of the Degree in Early Childhood Education at the Autonomous University of Barcelona within the line “The body at school” (Body Unit, Department of Didactics of Musical Expression, Plastic Arts and Corporal).

Below are the TFEs tutored by the members of GREP UAB.

 

COURSE 2022-2023

TFE: Orientacions pel desenvolupament de sessions de Psicomotricitat a l’escola de Can Manent. Student: Alba Echevarria Net.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

TFE: Creació d’un espai de pati per treballar l’esquema corporal a l’educació infantil. Student: Carla Codosal Mancera.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

COURSE 2021-2022

TFE: El cos a l’escola. Mestres i infants. Els/Les especialistes de psicomotricitat realment estan preparats/des per portar a terme el primer cicle d’educació primària? Student: Cristina Norza Luengo.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

COURSE 2020-2021

TFE: El rol i l’actitud de l’adult en la Pràctica Psicomotriu Aucouturier. 5 experiències pràctiques.

Student: Mònica Zafra Fosas.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

TFE: El Ioga com a eina educativa que fomenta l’educació emocional en infants de 4 i 5 anys. Student: Meritxell Garcia Coma.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

TFE: Les falques motrius com a eina educativa en dues aules de P5.

Student: Carla Gutiérrez Romero.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

TFE: Educació Psicomotriu interdisciplinar: Les instal·lacions artístiques vistes des de l’àmbit de la logicomatemàtica.

Student: Carla Doménech Torres.

Tutor: Paco Cortés Ferrero.

COURSE 2019-2020

TFE: Sexualitat Infantil.

Student: Miriam Benitez Martorí.

Tutor: Mº del Mar Pérez Martín.

TFE: Estimuls visuals i esquema corporal.

Student: Cristina Garcia Marcen.

Tutor: Mº del Mar Pérez Martín.

TFE: Importància del joc al desenvolupament físic i motriu a les primeres edats.

Student: Luis Lopez Gómez.

Tutor: Mº del Mar Pérez Martín.

TFE: Els peus descalços a l’escola bressol

Student: Andrea Melgarejo Villar

Tutor: Mº del Mar Pérez Martín.

COURSE 2016-2017

TFE: La pràctica psicomotriu en la primera infància.

Student: Anabel Fortea Rodríguez.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. With an extraordinary prize qualification with Honorary Registration.

TFE: Pràctica psicomotriu d’ajuda per a nens amb necessitats educatives específiques de l’Escola Mestre Pla de Castellar del Vallès

Student: Anna Garrido Vilaseca i Judit Pons Rabat.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. With an extraordinary prize qualification with Honorary Registration.

COURSE 2015-2016

TFE: La comunicació corporal en la relació mestre-infant a una aula d’Educació Infantil anglesa i catalana.

Student: Lídia Bernal Díaz.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.

TFE: Anàlisi comparativa de les diferents presències del cos durant a jornada escolar en dos centres de segon cicle d’Educació Infantil.

Student: Nerea Olea Prat

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.

COURSE 2013-2014

TFE: Emocions: un aprenentatge ple de significat pels infants.

Student: Estefania Velasco Albarracín.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.

TFE: El massatge infantil. Un món sensorial.
Student: Patricia Muñoz Rodríguez.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.

TFE: Juguem amb el cos. Construïm resiliència.

Student: Úrsula Funes Botia.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.

TFE: CORP-O-ralment.

Student: Anabel Verón Calero.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.

COURSE 2012-2013

TFE: Importància de la psicomotricitat a l’escola bressol. És possible incorporar la pràctica psicomotriu Aucouturier a una escola bressol amb ideologia Pickler?

Student: Arantxa Ramos Aivar.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.

TFE: Elaboració d’una pauta d’observació sobre l’infant en psicomotricitat.

Student: Lídia Castellví Roca.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.

TFE: Els cent llenguatges en el cos del mestre. Contrastos entre Reggio i la UAB

Student: Meritxell Pie Pérez.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. With an extraordinary prize qualification with Honorary Registration.

TFE: Com afecta el cos del mestre al seu estil docent.

Student: Estefania Riba Artés.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.

TFE: Ajudar a néixer la psicomotricitat a l’escola.

Student: Cristina Vega Núñez.

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.