The GREP UAB contributes to the fact that there is more research related to Psychomotor Skills and that this is of quality.

Its members direct Final Degree Projects (TFE) of the Degree in Early Childhood Education at the Autonomous University of Barcelona within the line “The body at school” (Body Unit, Department of Didactics of Musical Expression, Plastic Arts and Corporal).

Below are the TFEs tutored by the members of GREP UAB.

 

2019-2020 

TFE: Sexualitat Infantil. 
Student: Miriam Benitez Martorí. 

Tutor: Mº del Mar Pérez Martín. 
 

TFE: Estimuls visuals i esquema corporal. 

Student: Cristina Garcia Marcen. 

Tutor: Mº del Mar Pérez Martín. 

 

TFE: Importància del joc al desenvolupament físic i motriu a les primeres edats. 

Student: Luis Lopez Gómez. 

Tutor: Mº del Mar Pérez Martín. 

 

TFE: Els peus descalços a l’escola bressol 

Student: Andrea Melgarejo Villar 

Tutor: Mº del Mar Pérez Martín. 

 

 

2016-2017 

TFE: La pràctica psicomotriu en la primera infància. 
Student: Anabel Fortea Rodríguez. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 
With an extraordinary prize qualification with Honorary Registration.

 

TFE: Pràctica psicomotriu d’ajuda per a nens amb necessitats educatives específiques de l’Escola Mestre Pla de Castellar del Vallès 
Student: Anna Garrido Vilaseca i Judit Pons Rabat. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 
With an extraordinary prize qualification with Honorary Registration.

 

 

2015-2016 

TFE: La comunicació corporal en la relació mestre-infant a una aula d’Educació Infantil anglesa i catalana. 
Student: Lídia Bernal Díaz. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 
 

 

TFE: Anàlisi comparativa de les diferents presències del cos durant a jornada escolar en dos centres de segon cicle d’Educació Infantil. 
Student: Nerea Olea Prat 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 

  

 

2013-2014 

TFE: Emocions: un aprenentatge ple de significat pels infants. 
Student: Estefania Velasco Albarracín. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

TFE: El massatge infantil. Un món sensorial.  
Student: Patricia Muñoz Rodríguez. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

TFE: Juguem amb el cos. Construïm resiliència. 
Student: Úrsula Funes Botia. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

TFE: CORP-O-ralment. 
Student: Anabel Verón Calero. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

 

2012-2013 

TFE: Importància de la psicomotricitat a l’escola bressol. És possible incorporar la pràctica psicomotriu Aucouturier a una escola bressol amb ideologia Pickler? 
Student: Arantxa Ramos Aivar. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

TFE: Elaboració d’una pauta d’observació sobre l’infant en psicomotricitat. 
Student: Lídia Castellví Roca. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

TFE: Els cent llenguatges en el cos del mestre. Contrastos entre Reggio i la UAB 
Student: Meritxell Pie Pérez. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 

With an extraordinary prize qualification with Honorary Registration.

 

TFE: Com afecta el cos del mestre al seu estil docent. 
Student: Estefania Riba Artés. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez. 

 

TFE: Ajudar a néixer la psicomotricitat a l’escola. 
Student: Cristina Vega Núñez. 

Tutor: Lurdes Martínez Mínguez.