EL GREP UAB DESTACA

Ampliem les sol·licituds d’inscripció al Postgrau en Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys, als Tècnics en Educació Infantil i Tècnics Superiors Esportius. Ets tècnic en Educació Infantil o Tècnic Superior Esportiu i vols formar-te en el Postgrau en Educació Psicomotriu de 0 a 8 anys (UAB)? El proper curs 2023-2024 realitzarem la 21a edició […]

HIGHLIGHTS FROM GREP

We extend the applications for registration to the Postgraduate in Psychomotor development from 0 to 8 years, to the Child Education Technicians and the Superior Sports Technicians. Are you a technician in Early Childhood Education or Senior Sports Technician and you want to train in the Postgraduate in Psychomotor Education for 0 to 8 years […]

NOTÍCIAS DESTACADAS DEL GREP

Ampliamos las solicitudes para la inscripción al Postgrado en Desarrollo Psicomotor de 0 a 8 años, a los Técnicos en Educación Infantil y los Técnicos Superiores Deportivos. ¿Eres técnico en Educación Infantil o Técnico Superior Deportivo y quieres formarte en el Postgrado en Educación Psicomotriz de 0 a 8 años (UAB)? El próximo curso 2023-2024 […]