The GREP UAB contributes to the fact that there is more research related to Psychomotor Skills and that this is of quality.

Its members both direct and tutor Doctoral Theses in the Doctoral Program in Education of the Autonomous University of Barcelona and in other doctoral programs of the same university.

Below are the Doctoral Theses directed and / or tutored by the members of GREP UAB.

 

Readed Doctoral Theses

Doctoral Thesis: L’avaluació de les competències del psicomotricista en l’àmbit educatiu per millorar el seu desenvolupament professional.

Doctoral student: Xavier Forcadell Drago.

Director: Lurdes Martínez Mínguez.

Date of reading: 14/12/2014.

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona. Avaible on: http://www.tdx.cat/handle/10803/285371

 

Doctoral Thesis: Del cos viscut al cos representat. Correlació entre acció, representació i cognició.

Doctoral student: Maria del Carmen González André.

Director: Lurdes Martínez Mínguez.

Date of reading: 21/12/2020.

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona. Avaible on: https://tesisenred.net/handle/10803/671123#page=1

 

 

Doctoral thesis in progress

Doctoral Thesis: La psicomotricitat com a eina de suport pel benestar infantil: Estudi de cas amb infants que tenen germans amb alteracions en el seu desenvolupament.

Doctoral student: Francesc Porta Martínez.

Director: Lurdes Martínez Mínguez.

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Doctoral Thesis: La corporeïtat dels/les mestres d’Educació Infantil: orientacions per a la seva formació inicial.

Doctoral student: Laura Moya Prados.

Directors: Silvia Blanch Gelabert and Lurdes Martínez Mínguez.

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Doctoral Thesis: Competencias específicas del psicomotricista adquirides por profesionales especializados en Chile y su aporte a la calidad de la educación.

Doctoral student: Marcela Beatriz Hernández Lechuga.

Director: Lurdes Martínez Mínguez.

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Doctoral Thesis: Educar para el juego simbólico y juego dramático en Educación Infantil (3-6 años).

Doctoral student: Ana Catarina Neves.

Director: Carolina Nieva Boza and Lurdes Martínez Mínguez.

Institution: Universitat Autònoma de Barcelona.