Contacte: carmen.bestue@uab.cat


Carme Bestué  és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Doctora en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en Dret comparat per la Universitat de París II, Panthéon-Assas.

Ha exercit com a advocada especialitzada en temes de dret civil, mercantil i penal i també ha treballat com a traductora i intèrpret de francès i anglès per als tribunals i cossos de seguretat.

Des de 2003 és professora de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona on ha impartit docència de grau, postgrau i màster.

Ha assistit a nombrosos congressos internacionals i ha estat convidada a impartir seminaris i conferències a les Universitats de Ginebra, Jaume I de Castelló, Alacant, Salamanca,Vigo, La Laguna, Arizona i Mèxic entre d’altres. Ha realitzat estades de recerca a Ciutat de Mèxic, Tucson, Lima, París i Nova York. Ha participat i participa a més de 16 projectes de recerca.

Entre les seves publicacions destaquen les següents:

-Bestué, Carmen (2013). Los contratos traducidos. La traducción de los contratos de licencia de uso de programas de ordenador. Valencia: Tirant lo Blanch. Colección “derecho y tic’s”.  ISBN: 978-84-9053-042-9.

-Bestué, C. (2019). “A matter of justice: integrating comparative law methods into the decision making process in legal translation”. En: Lucja Biel, Jan Engberg, Rosario Martin Ruano, Vilelmini Sosoni (eds), Research Methods In Legal Translation and Interpreting: Crossing Methodological Boundaries. Londres y Nueva York: Routledge, pps. 130-147.

– Bestué, C. (2019). “From the trial to the transcription: listening problems related to thematic knowledge. Some implications for the didactics of court interpreting studies”. Fachsprache, Journal of Professional and Scientific Communication, 41.3-4, 159-181.

– Bestué, Carmen (2018). “Aproximación empírica a la labor del intérprete en los tribunales de justicia”. En: María Jesús Ariza Colmenarejo (Coord.), Traducción, Interpretación e Información para la tutela  judicial efectiva en el proceso penal. Valencia: Tirant lo Blanch. Pp. 139-158. ISBN: 978-84-9169-233-1.

-Bestué, Carmen (2016). “La variación terminológica de los conceptos del Derecho de sociedades y sus estrategias de traducción”. Llengua i Dret, 65, 18-35.

-Bestué, Carmen; Orozco, Mariana (2016). “Online Training in Legal Translation Designing curricula for bilingual students”. Babel, International Journal of Translation.

Bestué, Carmen (2016). “Translating law in the digital age. Translation problems or matters of legal interpretation?” Perspectives: Studies in Translatology, 24, 576-590. DOI 10.1080/0907676X.2015.1070884

-Bestué, Carmen (2015). “El deber de información y de localización en la cultura jurídica de llegada como criterios de aceptabilidad de las traducciones jurídicas de las páginas web”. Trans, Revista de traductología, 19, 2, 225-241.

Bestué, Carmen; Orozco, Mariana (2015). “Translating End-User License Agreements from English into Spanish”. Journal of Open Access to law, online. ISSN: 2075-471X.

-Bestué, Carmen; García-Beyaert, Sofía; Ruiz de Infante, Begoña (2012). Barreras lingüísticas en los servicios públicos en Cataluña: la percepción de los trabajadores. Sendebar, 23, 37-59.