Arnau mostra un gust especial pel gènere aforístic, molt útil en l’ensenyament pel seu valor mnemotècnic.

  1. Aphorismi de gradibus (“Aforismes sobre els graus”), escrits entre 1295 i 1300: Arnau hi tracta les gradacions dels medicaments i les mútues interaccions dels seus components tot defensant el mètode matemàtic desenvolupat per l’àrab al-Kindi com la interpretació autèntica de Galè enfront d’Averrois. Tot i que el tractat d’al-Kindi havia estat ja traduït per Gherardo da Cremona, no va ser entès pels metges occidentals fins que Arnau va introduir la qüestió amb aquests aforismes. En aquest mètode per crear medicaments compostos d’un determinat grau a partir de simples la proporció de fred a calent augmenta geomètricament a mesura que s’incrementa aritmèticament el grau qualitatiu. Els Aphorismi de gradibus van seguir en ús a Montpeller durant cinquanta anys, i podria haver influït en la formulació a Oxford de la llei matemàtica física per part de Thomas Bradwardine.
  2. Medicationis parabolae (“Paràboles de la curació”, 1300), dedicades a Felip el Bell, rei de França, són un recull de 342 aforismes d’inspiració hipocràtica on es proporcionen normes d’ètica professional i instruccions terapèutiques necessàries per al metge en l’acte de guarició. Inclou una part quirúrgica que serà citada pels grans cirurgians Henri de Mondeville i Guiu de Chaulhac. El seu caràcter pràctic i la seva forma concisa va fer d’aquesta obra la més difosa d’Arnau, després del Regimen sanitatis ad regem Aragonum, tant en la tradició manuscrita medieval com en la impremta moderna.
  3. Commentum super quasdam parabolas (“Comentari a algunes paràboles”): comentari a les Medicationis parabole del mateix autor. Aquest projecte va ser abandonat tot just iniciat, després d’haver explicat tan sols quinze aforismes del total.
  4. Aphorismi particulares (“Aforismes particulars”), que haurien restat inacabats, és una recopilació heterogènia de 162 sentències basades en observacions clíniques sobre malalties que afecten el cap, el pit i abdomen i els genitals.
  5. Aphorismi de memoria (“Aforismes de la memòria”) són un conjunt de 25 regles higièniques per reforçar la facultat de la memòria.
  6. Aphorismi extravagantes (“Aforismes extravagants”) són 24 indicacions majoritàriament dirigides a curar les articulacions.
Felip IV
Il·lustració: Mort del rei de França, Felip IV el Bell, el 1316. Arnau hi va tractar en missió diplomàtica i li va dedicar les Medicationis parabolae. Procedència: Wikimedia.