Benvinguts al web del projecte de recerca Arnau DB. Corpus digital d’Arnau de Vilanova. D’acord amb els objectius del projecte vigent, aquest web respon a quatre finalitats fonamentals:

  • Volem proporcionar al públic en general una visió rigorosa i actualitzada de la figura del metge i reformador religiós Arnau de Vilanova, allunyada de la percepció distorsionada encara massa estesa en l’actualitat.
  • A mesura que es vagi engegant, permet l’accés, al públic en general i sobretot als investigadors, a la base de dades que el nostre equip està elaborant sobre manuscrits, impresos moderns, documents i bibliografia secundària referents a Arnau de Vilanova i al corpus de textos mèdics, espirituals i alquímics que van circular sota el seu nom.
  • Donem a conèixer les novetats relatives als estudis sobre Arnau de Vilanova.
  • Oferim informació pública sobre el nostre projecte, incloent-hi la recerca, les activitats o les publicacions relacionades amb ell.
Il·lustració: el rei Robert de Nàpols dicta el tractat d’agronomia de Bertran Boisset a Arnau de Vilanova, Carpentras, Biblioteca municipal, ms. 327, f. 23r. Procedència: Portet, Pierre, Bertrand Boysset (Arles, 1355-1415): la vie et les oeuvres techniques d’un arpenteur médiéval.