La figura i l’obra d’Arnau de Vilanova van perdurar en època medieval i moderna, tot i que molt sovint deformades per la llegenda que ben aviat va envoltar el seu nom i pels nombrosos apòcrifs que se li van atribuir al llarg dels segles. Com es va originar i desenvolupar el mite d’Arnau? Per què una autoritat medieval va tenir una difusió tan extensa en la impremta d’època moderna?

Il·lustracions: dues representacions d’Arnau de Vilanova, que mostren les dues tendències fonamentals en la iconografia del mestre tant a l’edat mitjana com en època moderna: l’una com a professor universitari en la seva càtedra dins Le trésor des pauvres, Lyon, Claude Nourry, 1527 (superior), l’altra amb una aparença més pròpia d’un mag o un alquimista, dins Isaac Bullart, Academie des sciences  et des arts, contenant les vies, et les eloges historiques des hommes illustres, Amsterdam, D. Elzevier,  1682, vol. II, 65.