Estem treballant una base de dades sobre Arnau de Vilanova que inclourà les obres del corpus arnaldià (tant les autèntiques com les apòcrifes), els manuscrits, els impresos d’època moderna, els documents i la bibliografia secundària referent a aquest autor, el seu context i la seva tradició. Ja es poden consultar els apartats de bibliografia, obres i documents, malgrat que són objecte d’un procés d’actualització constant.

NARPAN DB

Bibliografia | Obres | Documents

Mostra de la bibliografia:

Documents:

escriva.jpg
Il·lustració: escrivà, ms. Biblioteca de la mesquita de Solimà (Süleimaniye Camii), Istambul, 1287 (Procedència: Wikimedia).