Arnau de Vilanova és sens dubte un dels personatges més atractius de la nostra història, tant pels seus propis mèrits com pels trets que li ha conferit la posteritat. Va ser un dels metges més destacats de la seva època per la seva obra, la seva docència universitària i la seva activitat professional. També va ser un teòleg controvertit, blasmat i perseguit pels teòlegs professionals però apreciat i seguit pels corrents més reformistes. Els reis i els papes de l’època es disputaven els seus serveis mèdics i li encomanaven missions diplomàtiques. Després de la seva mort, una sentència eclesiàstica va condemnar algunes de les seves tesis teològiques, que van anar quedant enterrades en l’oblit. En canvi, la seva fama de metge no va parar de créixer amb el temps i la seva figura es va anar envoltant d’una llegenda. Avui dia encara perviu aquesta imatge llegendària d’Arnau de Vilanova formada a partir de la deformació del seu record i els nombrosos escrits que se li van atribuir falsament: massa sovint se’n segueix reproduint la visió tradicional com a alquimista, astròleg, metge empíric o introductor de la destil·lació de l’alcohol, malgrat que la recerca de les últimes dècades ha desmentit totes aquestes falsedats i ens ha retornat la seva personalitat històrica. En aquestes pàgines pretenem oferir una visió sobre la figura i obra, breu però rigorosa i actualitzada d’acord amb la recerca recent, amb la intenció de contribuir a donar-la a conèixer lliure de l’embolcall mític amb què l’ha cobert la posteritat.

“Qui és Arnau de Vilanova” (2013) ha estat elaborat per Sebastià Giralt (medicina, alquímia, pervivència) i Jaume Mensa (biografia, cronologia i teologia).