1. De fine mundi (“Sobre la fi del món”). Se’n conserva un fragment en català.
 2. Responsio contra Bernardum Sicardi (“Resposta contra Bernat Sicart”).
 3. Confessio coram Episcopum Barchinonae (“Confessió davant el bisbe de Barcelona”).
 4. Ad Iacobum II ante 1306 (“A Jaume II, abans de 1306”).
 5. Ad Iacobum II ante nov. 1307 (“A Jaume II, abans de novembre de 1307”).
 6. Ad Iacobum II ante jul. 1308 (“A Jaume II, abans de juliol de 1308).
 7. Ad Philippum Franciae de Templariis (“A Felip de França, sobre els Templers”).
 8. Ad magistrum Iacobum Albi (“A mestre Jacme Blanc”).
 9. Ad Raimundum Conesa 27 julii 1310 (“A Raimon Conesa, 27 de juliol de 1310”).
 10. Codicillus testamento appositus (“Codicil afegit al testament”, 1308).
 11. Lectio Cathaniae (“Lliçó de Catània”).
 12. Lectio Almariae (“Lliçó d’Almeria”).
Arnau herbari
Il·lustració:Suposat retrat d’Arnau de Vilanova
en el Tratatus de virtutibus herbarum, Vicenza, 1491