Arnau de Vilanova és un dels grans noms de l’alquímia medieval tant per la seva fama llegendària com pel nombre i importància de les obres alquímiques posades sota la seva autoritat. En efecte, una vintena d’escrits formen el corpus alquímic que li va ser atribuït durant l’edat mitjana i que constitueix un dels dos més extensos, al costat de l’espúriament adscrit a Ramon Llull. Però, realment Arnau va experimentar i escriure sobre alquímia?

Il·lustracions: una miniatura medieval transformada en un gravat modern. Els quatre grans alquimistes: Geber, Arnau, Razés i Hermes, en una miniatura medieval del The Ordinall of Alchemy de Thomas Norton (MS British Library Add. 10302, c. 1477) i en un gravat imprès dins el Theatrum Chemicum Britannicum d’Elias Ashmole, Londres 1652, p. 44.