Les idees teològiques d’Arnau de Vilanova evolucionen al llarg de la seva vida. S’havia interessat per la teologia, fins i tot havia freqüentat algun curs a l’escola dels dominics de Montpeller i havia estudiat amb Ramon Martí a Barcelona, però el seu interès no havia passat d’aquí. Quan mestre Arnau escriu la seva primera obra teològica té més de cinquanta anys. Ell mateix explica que va tenir una profunda experiència espiritual. A partir d’aquest moment les preocupacions religioses i les conseqüències que se’n van derivar passen a un primer pla en la seva vida.

En l’evolució del pensament religiós d’Arnau podem establir quatre etapes:

  1. Preespiritual,
  2. Protoespiritual,
  3. Espiritualescatològica,
  4. Pròpiament espiritual.
Il·lustració: Pugio fidei, l’obra cabdal de Ramon Martí, amb qui es va formar Arnau, Leipzig 1687. Procedència: Wikimedia.