Els escrits pertanyents al corpus alquímic pseudoarnaldià transmesos per la tradició manuscrita són els següents (Calvet):

 1. Cathena aurea (“Cadena àuria”): després de presentar-se com una revelació espiritual deriva a un tractat alquímic sobre la teoria del mercuri sol.
 2. De aqua vitae simplici et composita (“Sobre l’alcohol simple i compost”) tracta de l’aplicació mèdica de l’alcohol, amb recurs a l’astrologia.
 3. Defloratio philosophorum (“Florilegi dels filòsofs”), conté una visió que il·lustra les transformacions del mercuri i receptes alquímiques diverses.
 4. De secretis naturae (“Sobre els secrets de la natura”) = De philosophorum lapide (“La pedra filosofal”) és un diàleg en què un mestre exposa l’obra alquímica en analogia amb la mort i resurrecció de Crist.
 5. De vita philosophorum (“Sobre la vida dels filòsofs”): s’hi tracta la revelació de l’elixir com a remei universal de fabricació alquímica capaç de restablir l’equilibri de la complexió humana.
 6. Elucidarium (“Obra il·luminadora”): pretén oferir una exposició clarificadora i abreujada de les operacions alquímiques.
 7. Epistola ad Iacobum de Toleto de sanguine humano distillato (“Epístola a Jaume de Toledo sobre la destil·lació de la sang humana”): explica com destil·lar sang humana i la seva aplicació terapèutica,
 8. Epistola super alchimia ad regem Neapolitanum (“Epístola sobre l’alquímia al rei de Nàpols”): exposició clara i sintètica  de  l’art de la transmutació alquímica adreçada al rei Robert de Nàpols.
 9. Flos florum (“Flor entre flors”) = Perfectum magisterium (“Magisteri perfecte”) / Semita semitae (“Camí de camins”) / la part pràctica: Practica ad quendam papam (“Pràctica adreçada a un papa”). Els diversos títols reflecteixen diverses versions que van circular sobre la mateixa base textual.
 10. Novum lumen (“Llum nova”) explica diverses fases de la transmutació alquímica però només fins a arribar a una cendra que prefigura la pedra filosofal, però sense atènyer-la.
 11. Novum testamentum (“Nou testament”): tracta de la pedra filosofal i la transmutació metàl·lica.
 12. Opus simplex (“Obra simple”): pràctica alquímica que recull nombroses receptes.
 13. Phoenix (“Fènix”): es basa en l’afirmació que el mercuri i el foc basten per produir plata i or. S’estén sobre les qualitats medicinals de l’elixir.
 14. Quaestiones tam essentiales quam accidentales (“Qüestions essencials i accidentals”): una quarantena de qüestions sobre aspectes diversos diversos relacionats amb l’alquímia, com els metalls, els pigments, la destil·lació…
 15. Rosa aurea (“Rosa àuria”), una pràctica alquímica.
 16. Rosa novella (“Rosa novella”): resumeix els aspectes pràctics del Rosarius philosophorum.
 17. Rosarius philosophorum (“Roser dels filòsofs”): el principal text del corpus, orientat a la producció de l’elixir per mitjà de la pedra filosofal. Es fonamenta en la idea que l’elixir només es pot atènyer imitant la natura, és a dir, retornant a la substància de base dels metalls, el mercuri-sofre. N’es un dels aspectes més originals el doble vessant de l’elixir, vàlid tant per transmutar els metalls vils en nobles -or i plata purificats- com per aconseguir i mantenir la salut com una medecina universal.
 18. Speculum alchimiae (“Espill de l’alquímia”), diàleg d’un mestre amb un deixeble per exposar-li el procés de l’obra alquímica.
 19. Testamentum (“Testament”), brevíssima pràctica alquímica.
 20. Tractatus parabolicus (“Tractat de paràboles”): construït a partir de citacions bíbliques, presenta la transformació del mercuri en or o en plata aproximant-la a la mort i resurrecció de Crist, anunciades pels profetes de l’Antic Testament.

Altres escrits atribuïts a Arnau en la impremta moderna:

 1. Experimenta (“Experiments”),
 2. In Commentarios Hortulani expositio (“Exposició sobre els Comentaris d’Hortulà”),
 3. Opus de arte maiori (“Obra d’art major”),
 4. Recepta electuarii mirabilis praeservantis ab epidemia (“Recepta d’un electuari meravellós que protegeix de l’epidèmia”),
 5. Succosa carmina (“Poemes suculents”).
De alchimia opuscula (Frankfurt, 1550) és un dels primers reculls alquímics impresos que editen obres pseudoarnaldianes (Procedència: Wikimedia).