Jordi.Jane@uab.cat

Llicenciat en filologia catalana per la UAB (1990) i doctor en traducció per la UPF (2006) amb una tesi sobre la recepció a Espanya de l’obra de Heinrich Böll, és professor del departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la UAB des de l’any 2008 i professor d’alemany a l’Escola Oficial d’Idiomes. Ha estat professor de llengua i literatura catalanes i de traducció a les universitats alemanyes de Tübingen i Stuttgart (1999-2003) i va gaudir d’una beca d’investigació a l’Innsbrucker Zeitungs Archiv a la ciutat austríaca d’Innsbruck (2003-2004). És traductor de l’alemany i fa de lector per a diferents editorials. Ha traduït autors com Elfriede Jelinek, Gerhard Meier, Andrea Maria Schenkel, Johanna Adorján, Charlotte Roche, Saša Stanisič, Iris Hanika.

Els seus interessos de recerca se centren en la recepció i traducció de literatura alemanya sobretot a l’àmbit català, especialment de literatura de postguerra, així com l’elaboració d’un mètode d’anàlisi i avaluació de traduccions de literatura narrativa, aspectes que es recullen en la seva tesi doctoral, i que ha desenvolupat en articles i ponències.

 

PUBLICACIONS

2004 Katalonien. Tradition und Moderne (ed.) Bad Honnef: Horlemann Verlag [Amb Rafael Sevilla i Marc Domingo Gygax]

2006 Publicació de la tesi en xarxa: La recepció de Heinrich Böll a Espanya.

TDX -0326107 -161846.

2006 “Traumfabrik und Universum”. Matices (Zeitschrift zu Lateinamerika, Spanien und Portugal) n. 50, p.73.

2006 “Süßstoffe für ein Löffelchen Leben”. Matices (Zeitschrift zu Lateinamerika, Spanien und Portugal) n. 50, p.72-73.

2007 Les fronteres de la literatura catalana. Entre l’universal i el particular (ed.) a Biblioteca Catalana Germànica, Volum 6. Aachen: Shaker Verlag [Amb Johannes Kabatek]

2007 “El pa dels anys joves: el Böll català”. Rels, 10 p. 68 – 74.

2007 “Böll i la postguerra”. A: Arnau Pons i Simona Škrabec (eds.) Carrers de frontera. Passatges de la cultura catalana a la cultura alemanya. Vol.I. Barcelona: Institut Ramon Llull, p. 398-399.

2010 “Modell für die Analyse von literarischen Übersetzungen am Beispiel „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ von Heinrich Böll. A: Cristina Jarillot Rodal (ed.) Bestandaufnahme der Germanistik in Spanien. Berna: Peter Lang.

2010 Heinrich Böll, Günter Grass i Wolfgang Koeppen i el món editorial de postguerra. A: III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània “La traducció i el món editorial català de postguerra”, Universitat Pompeu Fabra – Barcelona, juliol de 2010, (en premsa)

2010 Spezifische Merkmale des literarischen Erzählens: Übersetzungsproblematik in Praxis und Theorie. A: VI Congreso de Asociaciones de Germanistas de España, Universitat de València, 16-18 de setembre de 2010, (en premsa)

 

 

TRADUCCIONS

Adorján, Johanna. Un amor únic. Barcelona: Proa, 2011

Hanika, Iris. Encuentro de dos. Barcelona: Salamandra, publicació 2011

Jelinek, Elfriede. Obsesión d’Elfriede Jelinek. Barcelona: El Aleph: Barcelona, 2005 [Amb Susana Cañuelo]

Jelinek, Elfriede. Las amantes d’Elfriede Jelinek. Barcelona: El Aleph: Barcelona, 2004 [Amb Susana Cañuelo]

Meier, Gerhard. Terra dels vents. Barcelona: Pabst & Pesch, publicació 2011

Roche, Charlotte. Zones humides. Barcelona: Proa, 2009

Schenkel, Andrea Maria. L’expedient de Josef Kalteis. Barcelona: Proa, 2009

Stanisič, Saša. Com el soldat repara el gramòfon. Barcelona: Proa, 2008

Tannöd, el lloc del crim d’Andrea Maria Schenkel a Proa: Barcelona, 2008