2020

Nieva, C., Martínez-Mínguez, L. and Moya, L. (2020). Evaluación formativa en Proyectos de Aprendizaje Psicomotor Co-Tutorados (PAPCo-T): percepciones del estudiantado sobre adquisición de competencias profesionales. Sportis. Revista Técnico-Científica del Deporte Escolar, Educación Física y Psicomotricidad, (6)2, 327-346. Retrieved from http://revistas.udc.es/index.php/SPORTIS/article/view/sportis.2020.6.2.6109/g6109

 

2019

Martínez-Mínguez, L., Moya, L., Nieva, C. and Cañabate, D. (2019). Percepciones de estudiantes y docentes: Evaluación formativa en Proyectos de Aprendizaje Tutorados. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 12(1), 59-84. Retrieved from https://doi.org/10.15366/riee2019.12.1.004

 

2018

Mas, M., Jiménez, L. and Riera, C. (2018). Sistematització de l’activitat psicomotriu i desenvolupament cognitiu. En Psicologia Educativa 24 (1) 38-41. Retrieved from http://journals.copmadrid.org/psed/

Martínez Mínguez, L. and Moya, L. (2018). “Buena práctica” como Proyecto de Aprendizaje Tutorizado conjuntamente por profesorado universitario y maestros de escuelas de educación infanitl. A S.Blanch y  J. Gairín, Manual de Educación Infantil. Orientaciones y Recursos (0-6 años). (Tomo II, pp.1-16). Barcelona: Wolters Kluwer. Online throught a subscrription in  ebiblox digital platform.

 

2017

Martínez-Mínguez, L. and Moya, L. (2017). L’opinió dels estudiants: la tutoria acadèmica en l’adquisició de competències professionals d’educació física en els graduats en Educació Infantil. Didacticae, 2, 71-88. Retrieved from http://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/article/view/20191/22350

Martínez, L., Moya, L., Anton, M. and Rota, J. (2017). VIII Jornades de Reflexió i Recerca. Psicomotricitat i escola. El moviment. Bellatera: ICE-UAB. ISBN 978-84-945378-1-3. Retrieved from http://grupsderecerca.uab.cat/grepuab/ca/content/2016-viii-jornades-el-moviment

Martínez-Mínguez, L. and Nieva,C. (2017). Projecte d’aprenentatge tutorat: sessió de psicomotricitat. Bona pràctica per a estudiants i professorat del grau en Educació Infantil de la UAB. IEYA. Revista Infancia, Educación y Aprendizaje, 3(2), 702-708. Retrieved from http://revistas.uv.cl/index.php/IEYA/article/view/804/783

Nieva,C. and Martínez-Mínguez, L. (2017). Projecte d’aprenentatge tutorat: sessió de psicomotricitat. Bona pràctica per a mestres-psicomotricistes d’escoles d’infantil i primària de Barcelona en col·laboració amb la UAB. IEYA. Revista Infancia, Educación y Aprendizaje, 3(2), 709-715. Retrieved from http://revistas.uv.cl/index.php/IEYA/article/view/805/784

Martínez-Mínguez, L., Forcadell, X., Moya, L., Heras, G., Bru, E., Llecha, M., Sánchez, C., Pérez, M. and Anton, M. (2017). Psicomotricistes reflexionen sobre l’educació pel moviment, Entre Linias. Revista especializada en Psicomotricidad, 39, 5-13.

 

2016

Martínez-Mínguez, L. (2016). Projectes d’Aprenentatge tutorats i autoavaluació de competències professionals en la formació inicial del professorat. Retos. NuevasTendencias en Educación Física, Deportes y Recreación, 29, 242-250.. Retrieved from http://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/viewFile/42719/25484

Mas, M. i Castellà, J. (2016): “Can Psycomotricity improve cognitive abilities in infants?”. En Aloma, Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 34, 65-70.

 

2015

Martínez-Mínguez, L., Vallès, C. and Romero-Martín, R. (2015). Estudiants universitaris: avantatges i inconvenients de l’avaluació formativa. En @tic Revista d’Innovació Educativa, 14, 59-70. DOI: 10.7203 / attic.14.4217. Retrieved from https://ojs.uv.es/index.php/attic/article/view/4217

Mas, M., Asunción, A., Almuedo, M., Lluesma, A., Rodríguez, A. and Xandri, M. (2015): “Different Perceptive Qualities for the Psycomotricity”. En American Journal of Education Research, 3, 12, 1615-1617. 

 

2014

Martínez-Mínguez, L. and Flores, G. (2014). Professorat i titulats davant els sistemes d’avaluació de l’alumnat en la formació inicial del mestre d’educació infantil. En RIDU. Revista Digital d’Investigació en Docència Universitària, 8 (1), 29-50. Retrieved from http://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/article/view/371/344

Pérez-Pueyo, A., Martínez-Mínguez, L. and Santos, M. (2014). Tres bones pràctiques amb Avaluació Formativa en Docència Universitària. En la Revista d’Educació Física. Renovar la Teoria i la Pràctica, 133 (1), 19-33.

 

2010

Navarro-Adelantado, V., Santos M.L., Buscà, F., Martínez-Mínguez, L. and Martínez, F. (2010). L’experiència de la xarxa universitària espanyola d’avaluació formativa i compartida: procés i abordatge. En la Revista Iberoamericana d’Educació, 52 (7). Retrieved from http://www.rieoei.org/3428.htm

Buscà, F., Pintor, P., Martínez-Mínguez, L., Martínez, F. and Peire, T. (2010). Sistemes i procediments d’Avaluació Formativa en docència universitària: resultats de 34 casos aplicats durant el curs acadèmic 2007-2008. En ESE – Estudis Sobre Educació, 18, 255-276. Retrieved from http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/9829/2/ESE_18_11.pdf

 

2009

Martínez-Mínguez, L., Martín, M. and Capllonch, M. (2009). Una experiència de desenvolupament professional del docent universitari d’educació física a través d’una pràctica crítica, reflexiva i col·laborativa. En C & E Cultura i Educació, 21 (1): 95-106. DOI: 10.1174 / 113564009787531226. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1174/113564009787531226

 

2008

Martínez-Mínguez, L. and Ureña, N. (2008). Avaluació formativa i compartida en l’Educació Superior: Desenvolupament Psicomotor. En Revista Espanyola d’Educació Física i Esports, 383 (2), 67-86. Retrieved from http://www.reefd.es/index.php/reefd/article/view/338/328

Capllonch, M., Buscà, F., Martín, M., Martínez-Mínguez, L. i Camerino, O. (2008). Treball docent en equip en avaluació formativa. Xarxes de treball i treball en xarxa en educació física. En Fonts. Monogràfic L’Educació Física i l’Esport a la Universitat: Docència, recerca i innovació, 8, 219-234.

 

2007

Martínez-Mínguez, L. (2007). Anàlisi del procés d’innovació i adaptació d’una assignatura a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. Educar, 40, 91-113. Retrieved from http://educar.uab.cat/article/view/v40-martinez/132