Contacte: mireia.vargas@uab.cat


Mireia Vargas Urpí és professora agregada Serra Húnter al Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la mateixa universitat, amb una tesi sobre la interpretació als serveis públics amb el col·lectiu xinès a Catalunya.

És professora de xinès al Grau de Traducció i d’Interpretació de la UAB. És membre del grup MIRAS des dels seus inicis i té nombroses publicacions en coautoria amb companyes del grup.

Ha estat IP del projecte «Joves intèrprets naturals: la intermediació lingüística per part de menors a l’educació, serveis socials i sanitat» (RTI2018-098566-A-I00, MCIU/AEI/FEDER, UE) i juntament amb Marta Arumí ha coordinat l’associació estratègica EYLBID: Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity, finançada en el marc dels programa Erasmus Plus (European Commission 2019-1-ES01-KA201-064417). També és membre dels grups TXICC i Gelea2LT. Pel que fa a les línies de recerca, s’interessa per la interpretació als serveis públics amb el col·lectiu xinès, la intermediació lingüística per part de menors i la didàctica de xinès amb l’ús d’eines digitals.