Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals

El programa de doctorat en Traducció i Estudis Interculturals, del Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB, permet que els doctorands es formin en diverses línies de recerca associades a dues grans àrees de coneixement: Traducció i Interpretació, i Estudis d’Àsia Oriental.

El programa és hereu d’un doctorat amb més de vint anys d’història que ha estat reconegut sempre per la seva qualitat, mitjançant la Menció d’Excel·lència o l’antiga Menció de Qualitat. Aquestes distincions constitueixen un reconeixement a la seva solvència cientificotècnica i formadora, així com als investigadors i grups de recerca que hi participen.

El programa posa a l’abast dels doctorands un entorn científic de primer nivell per dur a terme recerca d’excel·lència i ofereix una activitat formativa completa. Dins d’aquesta oferta destaquen el Seminari Permanent de Recerca i Doctorat, el Simposi de Joves Investigadors i l’Escola d’Estiu de Doctorat. Diversos convenis de col·laboració amb altres entitats faciliten la mobilitat dels doctorands, que trobaran un context interdisciplinari i enriquidor per desenvolupar la seva investigació doctoral.

Escola d’Estiu de Doctorat

Dins de l’ Àrea de coneixement dels Estudis de l’Àsia Oriental del doctorat en Traducció i Estudis Interculturals es desenvolupen les següents línies de recerca:

Llengua i literatura de l’Àsia Oriental

 • Les llengües de l’Àsia Oriental a diferents nivells: fonològic, lèxic, semàntic, morfològic, sintàctic, textual i pragmàtic.
 • Els principis que regeixen la variació lingüística en les llengües de l’Àsia Oriental: registres, dialectes i llengua clàssica.
 • Estudis contrastius de les llengües de l’Àsia Oriental.
 • Estudis sociolingüístics de les llengües de l’Àsia Oriental. Dinàmiques de contacte lingüístic.
 • Estudis sobre diferents gèneres textuals.
 • Grans corrents i moviments literaris de l’Àsia Oriental. Contextos de recepció. Problemàtica de la traducció.
 • Literatura xinesa i sinòfona contemporània i el sistema literari global.
 • Teoria literària i literatura comparada en relació amb les literatures de l’Àsia Oriental.

Societat, política i relacions internacionals de l’Àsia Oriental

 • Estructura social i de la població de l’Àsia Oriental.
 • Mecanismes de desigualtat de gènere i de la seva reproducció en les societats de l’Àsia Oriental.
 • Migració interna i internacional en les societats de l’Àsia Oriental. Diàspora i transnacionalisme de l’Àsia Oriental.
 • Construcció d’identitats i ciutadania.
 • Família i relacions socials.
 • Polítiques socials: treball, educació, salut, habitatge i sistema de benestar.
 • La diversitat ètnica de l’Àsia Oriental, les polítiques de gestió de la identitat de l’Àsia Oriental i la seva evolució.
 • Evolució dels sistemes polítics de l’Àsia Oriental.
 • Dinàmica de la regió en les relacions internacionals.
 • Processos i estructures polítiques i administratives: agents, institucions i organismes.

Cultura, pensament i interculturalitat de l’Àsia Oriental

 • Pensament clàssic, modern i contemporani de l’Àsia Oriental (valors, creences i ideologies). Construcció del discurs de la modernitat a l’Àsia Oriental.
 • Paper dels productes culturals de l’Àsia Oriental a Occident i viceversa: processos d’adaptació, incorporació, reelaboració i supressió. La producció, la circulació, el consum i les dinàmiques d’intercanvi de significants culturals.
 • Representacions culturals i l’anàlisi de la cultura visual.
 • Diversitat cultural present a l’Àsia Oriental, com també les transferències culturals bidireccionals entre l’Àsia Oriental i la resta del món.
 • Estudis comparats sobre aspectes culturals de l’Àsia Oriental.
 • Cultura popular dels països de l’Àsia Oriental.

Economia de l’Àsia Oriental

 • Estructures i processos econòmics de l’Àsia Oriental, el funcionament dels mercats i les empreses, i el comerç internacional.
 • Sistemes d’organització, administració i gestió d’empreses a l’Àsia Oriental.
 • Relacions socials, protocol i negociació en els processos de presa de decisions a l’Àsia Oriental.
 • Economia ètnica de l’Àsia Oriental.

 

Més informació