Màster en Estudis Globals de l’Àsia Oriental – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

El Màster Oficial en Estudis Global d’Àsia Oriental és un màster pioner en la formació de professionals experts en les interaccions econòmiques, polítiques, culturals i ambientals amb l’Àsia oriental (Xina, Japó, Corea, Taiwan) a l’era de la globalització. Treballar en el món global d’avui requereix una comprensió especialitzada de les dinàmiques econòmiques, polítiques, culturals i ambientals que emergeixen de l’Àsia oriental, influeixen en la resta del món i fan d’aquesta àrea el motor més dinàmic de la globalització. 

La Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB és un centre a l’avantguarda en l’estudi i la recerca sobre l’Àsia oriental, l’única del sistema universitari català en aquest camp, la primera a Espanya en oferir-ne estudis de grau i de doctorat, i l’única amb aquest màster. El màster compta amb un ampli equip docent format per especialistes nacionals i asiàtics, i es desenvolupa en estreta col·laboració amb institucions oficials internacionals com Casa Asia (Espanya), Fundació Institut Confuci de Barcelona (Xina), Fundación Japón (Japó), Fundació Institut Rei Sejong de Barcelona (Corea del Sud) i Chiang Chingkuo Foundation (Taiwan).

Més informació


Master Programme for European Studies (KUPES) – Kobe University

El Programa Programa d’Estudis Europeus de la Universitat de Kobe (KUPES) proporciona un currículum integrat i estrcturat per als alumnes des de B2 fins al nivell de màster amb vista a fomentar idees i perspectives interdisciplinàries al voltant de la UE i les seves relacions amb Japó. KUPES està dissenyat per a alumnes de les facultats i departaments d’Estudis Interculturals, Ciències Humanes Globals, Dret i Economia de la Universitat de Kobe.

Gràcies al currículum interdisciplinari del KUPES, els alumnes matriculats no només adquiriran saber especialitzat, idees i destreses analítiques, també desenvoluparan la capacitat d’analitzar i assumptes de recerca pertanyents a la UE i societat internacional des de múltiples punts de vista. KUPES proporciona un currículum estructurat per als alumnes per tal d’ aprendre sobre la història de la UE des de perspectives socials, polítiques i econòmiques de manera específica i en llengua japonesa i anglesa.

Més informació


Master of Arts in Japanese Studies – SOAS London (School of Oriental and African Studies), University of London

SOAS ofereix el màster més complet en estudis japonesos disponible a Europa. Els estudiants poden triar mòduls que cobreixin tots els períodes històrics del Japó, des dels més antics fins als nostres dies i que abasten les ciències socials i polítiques, així com les humanitats. Els estudiants que cursen aquest programa provenen de molts països i tenen gran varietat en el seu historial acadèmic. Alguns ja han estudiat o han viscut al Japó i volen ampliar el seu coneixement o comprensió. D’altres desitgen centrar la seva formació prèvia a la regió, mentre que d’altres provenen del Japó o d’altres països d’Àsia Oriental que desitgin estudiar Japó des d’una perspectiva de cultura i tradició acadèmica diferent.

Més informació


MA/MRes in Comparative Literature and Cultural Studies – Birkbeck, University of London

Aquest curs flexible i multidisciplinar proporciona una àmplia base de la literatura comparada i dels estudis culturals en el context de les llengües modernes. També permet explorar les cultures de diferents àrees de lingüístiques: francès, alemany, italià, japonès, portuguès i brasiler, i espanyol i llatinoamericà. Permet adoptar una ruta àmpliament comparativa a través del títol o optar per participar amb una o més àrees de parla específica.

El curs reuneix un equip de reconeguts experts acadèmics en estudis culturals, estudis visuals, lingüística, literatura i cultures comparades, història i pensament. T’ajudaran a dirigir un camí a través del programa que reflecteixi els teus interessos específics, les ambicions professionals i personals i el coneixement de l’idioma. Es pot triar entre estudiar textos en l’idioma(s) original o en traducció anglesa; si es treballa en l’idioma(s) original(s), això es reflectirà en el títol final (p. ex. MRes French and Spanish).

Més informació


Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master’s Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya.

Durant el últims anys els ciutadans, les societats i els estats es veuen cada cop més compromesos amb una realitat internacional que sobrepassa les fronteres estatals. Des de l’enfocament disciplinari de les relacions internacionals i amb l’ajuda de disciplines afins, el màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (MURISD) constitueix una eina bàsica de comprensió d’aquesta realitat complexa i, també, de domini de les principals eines i pautes analítiques per a intervenir-hi.

El programa del MURISD prepara als estudiants per a l’anàlisi dels principals actors, eines, processos i estructures de la societat internacional, per al coneixement dels diferents àmbits de la vida internacional, i per a articular allò relatiu a la seguretat i al desenvolupament, i la seva concreció particular en diverses àrees geogràfiques especialment rellevants.

Més informació