La investigació duta a terme per GREGAL es centra en l’estudi de la circulació de les produccions audiovisuals, els usos de la cultura popular per a fins estratègics i les pràctiques d’apropiació d’influències estètiques que troben en les societats japonesa i coreana els seus motors creatius.

Durant gairebé una dècada, la recerca dels membres del Grup de Recerca GREGAL s’ha centrat en les dinàmiques interculturals i sociopolítiques de l’Àsia Oriental, constatant l’increment accelerat de les pràctiques de consum cultural associades a expressions diverses de la cultura popular contemporània japonesa i coreana (produccions audiovisuals i literàries, publicacions gràfiques i oci electrònic, gastronomia, llengua), així com els seus efectes en sectors específics de l’àmbit econòmic, polític i cultural.

Amb a la necessitat de considerar el dinamisme intrínsec que informa aquests processos des del seu origen fins a la seva recepció, el grup estableix els següents objectius estratègics:

• Consolidar l’anàlisi intensiva de la circulació global dels productes i pràctiques associades a les cultures populars japonesa i coreana, així com el seu impacte social a Catalunya.

• Incrementar l’estudi de les estratègies de diplomàcia cultural d’institucions oficials de Corea, Japó i Catalunya, fent especial èmfasi en les seves implicacions socials, polítiques i econòmiques.

• Impulsar l’anàlisi dels fluxos humans entre Catalunya, Corea i Japó, i l’estudi ampli de les variables formatives implicades en l’ensenyament i aprenentatge de les llengües japonesa i coreana al nostre entorn educatiu.

• Potenciar activitats i canals de transferència dels resultats obtinguts en el desenvolupament de les línies de recerca del grup.

• Incrementar la dimensió internacional del grup establint col·laboracions científiques amb d’altres grups similars de l’entorn europeu.

Línies de recerca