Una altra de l’activitats més importants del Grup de Recerca GREGAL és la participació en congressos, panells i fòrums, tant nacionals com internacionals, on compartir els resultats de la recerca desenvolupada i generar una xarxa d’investigadors al voltant dels temes i línies de recerca del grup.