Els membres del Grup de Recerca GREGAL participen de manera activa, ja sigui com a productors, organitzadors o convidats en una gran varietat d’activitats de transferència del coneixement.