Universitat Autònoma de Barcelona

Eduard.Bartoll@uab.cat

ORCID iD: 0000-0001-9909-7954

Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1987) i doctor en traducció per la Universitat Pompeu Fabra (2008). Actualment treballa a la Universitat Autònoma de Barcelona, com a professor de llengua alemanya, i també imparteix classes al Postgrau de Correcció i d’Assessorament als Mitjans. Durant 15 anys va impartir classes al Màster en Traducció Audiovisual presencial i virtual, que també va coordinar durant dos anys.

Ha impartit cursos en altres institucions com la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, el SIC i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, així com al Màster en Normalització del Sard a Nuoro (Sardenya) i a la versió virtual del Màster en Traducció Audiovisual, la Universitat de Heidelberg, la Universitat de Leipzig.

Participa sovint en congressos internacionals sobretot dedicats a la traducció audiovisual i a l’oralitat.

Treballa regularment com a traductor, sobretot de l’alemany i de l’anglès, però també del francès, del portuguès i de l’italià, del català i l’espanyol, i està especialitzat en subtitulació, encara que també tradueix obres de teatre, tant escrites per ser representades, com mitjançant sobretítols, per a muntatges que es representen. Té el certificat per a traduir de l’alemany per a Televisió de Catalunya. Ha subtitulat més de 600 pel·lícules, ha sobretitulat unes 30 obres de teatre i ha traduït més de 35 obres de teatre escrites, sobretot de l’alemany al català.

Publicacions

2024 «La (re)creació de l’oralitat en la subtitulació» dins Col·loquial(s). Estudis de l’ús del català actual. Leipzig: Leipzigeruniversitätsverlag [en premsa].

2019 «Gollum’s linguistic precious. The use of idiolect in the depiction of the identity of fictional characters and its translation for dubbing» «El tesoro lingüístico de Gollum. El uso del idiolecto en la caracterización de la identidad de los personajes de ficción y su traducción para el doblaje». MONTI Special Issue 4 (2019) MULTILINGÜISMO Y REPRESENTACIÓN DE LAS IDENTIDADES EN TEXTOS AUDIOVISUALES p. 343-370 [amb Guillermo Parra].

2015 Introducción a la traducción audiovisual. Barcelona: Editorial UOC.

2015 «La wikipedia va a la universidad: la formación de wikipedistas». Actas IV Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas. Sevilla: Bienza, p. 75-81 [amb Anjana Martínez].

2014: «Accessibility im Theater». Dins: Griesel, Y. (ed.). Welttheater verstehen. Berlín: Alexander Verlag, p. 165-177.

2013 «La sobretitulació de clàssics teatrals estrangers». Dins: Verdaguer, M. Àngels (ed.) Traduir els clàssics, antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 71-88.

2012 La subtitulació. Aspectes teòrics i pràctics. Vic: Eumo.

2012 «La sobretitulació d’obres teatrals». Quaderns. Revista de Traducció, 19, p. 31-41.

2012 «La subtitulación en España: un panorama en transformación». Dins Martínez, Juan José (ed.). Reflexiones sobre la traducción audiovisual. Tres espectros, tres momentos. València: Universitat de València p. 69-79.

2012 «Recreating colloquial German into Catalan in theatre plays for young people». Dins Fischer, Martin; Wirf, Maria (eds.). Translating Fictional Dialogue for Children and Young People. Berlín: Frank & Timme, p. 395-414.

2011 «The Surtitling in Catalan of Classic Foreign Theatre Plays» Dins: Incalaterra McLoughlin, Laura, Biscio, Marie i Ní Mhainnín, Áine (eds.). Audiovisual Translation: Subtitles and Subtitling: Theory and Practice (New Trends in Translation Studies, vol. 9). Berna: Peter Lang, p. 87-108.

2010 «Marcas de oralidad en los subtítulos en catalán de la película Das Leben der Anderen». Dins Andújar, G. i Brumme, J. (eds.) Construir, deconstruir y reconstruir. Mímesis y traducción de la oralidad y la afectividad. Berlín: Frank & Timme, p. 187-217.

2010 «The positioning of subtitles for the deaf and the hard-of-hearing». Dins: Orero, Pilar i Matamala, Anna (eds.) Listening to subtitles. Berna: Peter Lang, p. 69-86 [amb Anjana Martínez].

2008 «Learning to subtitle online: Learning environment, exercises, and evaluation». Dins Díaz-Cintas, Jorge (ed.) The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, p. 105-114 [amb Pilar Orero].

2007 «Teaching Subtitling On-Line». Translation in Ireland, Volume 17, number 2. p. 97-105 [amb Pilar Orero].

2006 «Subtitling Multilingual Films».

2006 «Subtitling for the Hearing Impaired in Catalan TV».

2004 «Parameters for the classification of subtitles». Dins Orero, Pilar (ed.) Topics in Audiovisual Translation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, p.53-60.

Traduccions

2019 Vermes, Timur. Els afamats i els tips (Die Hungrigen und die Satten). Barcelona: Editorial Columna.

2018 Hübner, Lütz. Qüestió d’honor (Ehrensache), dins el volum Dramatúrgia alemanya contemporània, Teatre jove. Barcelona: Comanegra i l’Institut del Teatre.

Carton Ash, Timothy. Orwell i el nostre temps (Orwell for our time). Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

2008 Hub, Ulrich. A l’arca a les vuit (An der Arche um acht), i Lütz Hübner, Reacció (Aussetzer). Barcelona: Editorial AADPC, Col·lecció Teatre-Entreacte, número 77.

2006 Schimmelpfennig, Roland. Vorher/Nachher, Die arabische Nacht i Push ups 1-3. Barcelona: En Cartell, número 14, RE&MA 12 SL.

2005 Mawil, Markus. Siempre podemos ser amigos (Wir können ja Freunde bleiben). Barcelona: Bang.

Görman, Felix. (Flix), Héroe (Held). Barcelona: Bang.

2003 Klein, Stefan. La fórmula de la felicitat (Die Glücksformel). Barcelona: Columna.

2002 Walser, Theresia. Les filles de King Kong (King Kongs Töchter). Barcelona: En Cartell, número 2, RE&MA 12 SL.

1994 Catàleg sobre Wolf Vostell per a la Palma de Mallorca: Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca.

Comunicacions i ponències

2022 IV Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació, (Universitat de les Illes Balears): «Descripció i funcions de la subtitulació als territoris de la catalonofonia».

III (2018), IV (2019),Tallers de traducció de poesia, organitzats per la Universitat de Leipzig. V (2021) i VI (2022).

2018 III taula rodona L’anàlisi dels col·loquials fingits (Universitat Pompeu Fabra). «La traducció del col·loquial en textos audiovisuals (proposta d’un situacionari)».

2017 II taula rodona L’anàlisi dels col·loquials fingits (Universitat Pompeu Fabra). «El col·loquial fingit en subtitulació: del text al text passant per l’oral».

2016 I taula rodona L’anàlisi dels col·loquials fingits. (Universitat Pompeu Fabra). «L’anàlisi del col·loquial fingit».

2015 VI International Conference Media for All. Audiovisual Translation and Media Accessibility: Global Challenges (University of Sydney). Transmedia Research Group. «Surtitles for the Hard-of-Hearing. Some experiences in Catalan theatres».

2014 V Congreso de la Sociedad Española de Lenguas Modernas (Universidad de Sevilla).«La wikipedia va a la universidad: la formación de tradupedistas» [amb Anjana Martínez].

2014 Translating Fictional Dialogue for Children (Universitat Pompeu Fabra). «Recreating Colloquial German into Catalan in Theatre Plays for Young People».

2011 Taller de traducció de teatre contemporani (alemany – català i castellà) (Universitat Pompeu Fabra). «Reptes de la traducció del teatre alemany contemporani (Smith & Jauch d’Oliver Kluck)».

2010 LA TRADUCCIÓ EN ESCENA II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: òpera i teatre (Universitat Autònoma de Barcelona). «La sobretitulació d’obres teatrals».

2010 Congrés Internacional Traduir els clàssics, antics i moderns (XIV Jornades de Traducció i Interpretació). (Universitat de Vic). «La sobretitulació en català dels clàssics teatrals estrangers».

2009 3rd International Media for All Conference “Quality made to measure” (Universitat d’Anvers). Pòster: «A taxonomy for all audiovisual translation modalities».

2009 10th Brazilian Translation Forum/4th International Translation Forum (Universidade de Ouro Preto). «Los marcadores de oralidad en los textos escritos: el caso de la subtitulación». Taula rodona: «A Traduçao Audiovisual: Legendagem».

2008 La traduction audiovisuelle: Approches pluridisciplinaires (Université Montpellier 3). «Guess who? Identification of characters in SDH» [amb Anjana Martínez].

2008 La traduction audiovisuelle: Approches pluridisciplinaires (Université Montpellier 3). «GEST 2.0 – An Example of the Impact of Web 2.0 Technologies on the Creation of ETools for Audiovisual Translators» [amb Bartolomé Mesa].

2008 XIII Euralex International Congress (Universitat Pompeu Fabra). «Gest 2.0: A Gestionary of Emblems for Cross-Cultural Communication & Media Accessibility» [amb Bartolomé Mesa].

2007 III Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (Universitat Pompeu Fabra). «Traducció audiovisual on-line: una formació per a especialistes d’una nova societat del coneixement» [amb Carles Dorado].

2007 Cita Trag. «La subtitulación de teatro: el sistema Softitler».

2007 2nd International Conference “Media for Al” – Text on Screen, text on air (Instituto Politécnico de Leiria). «Size matters, position too: Searching for the ideal subtitle format» [amb Anjana Martínez].

2007 2nd International Conference “Media for Al” – Text on Screen, text on air (Instituto Politécnico de Leiria). «I See What You Mean: The Analysis of Body Language in Media Accessibility» [amb Bartolomé Mesa].

2006 Multidimensional Translation. Audiovisual Translation Scenarios (Universitat de  Copenhaguen). Subtitling Multilingual Films».

2006 Languages and the Media. 5th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media (Berlín). «Subtitling for the Hearing Impaired in Catalan TV».

2005 Media for All (Unversitat Autònoma de Barcelona). «Subtitles for the Hearing and the Hard of Hearing: Two Different Targets?».

2004 Jornada sobre el català col•loquial a la televisió (Universitat Autònoma de Barcelona). «La llengua col·loquial en el doblatge i la subtitulació».

2004 In So Many Words. Language Transfer On the Screen (University of Surrey Roehampton i University of Surrey). «Teaching Subtitling On-line» [amb Pilar Orero].

2004 I Jornadas de Traducción Profesional: localización de software, traducción audiovisual y científico-técnica (Universidad Alfonso X el Sabio). «Las nuevas tecnologías y su impacto en la ensañanza de la traducción audiovisual: Subtitul@m» [amb Jordi Mas i Pilar Orero].

2004 VI Congrés Internacional de Traducció: Ensenyament a distància de llengua i traducció (Universitat Autònoma de Barcelona). «Presentació del Postgrau de Traducció Audiovisual on-line» [amb Pilar Orero].

2004 Languages and the Media. 5th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media (Berlín). «e-Learning in Audiovisual Translation» [amb Carles Dorado i Pilar Orero].

2004 Languages and the Media. 5th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media (Berlín). «Why Theatre and Opera Translation should be included in the Field of Audiovisual Translation».

2001 I Congrés SETAM, Estat Actual de l’Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya (Universitat Pompeu Fabra). «Paràmetres de classificació dels subtítols».