Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània
Departament de Traducció i d’Interpretació
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Edifici K. Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra 08190 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

gr.getcc@uab.cat