drosenthal
D. H. Rosenthal

David Rosenthal ha estat un dels més eminents traductors del català a l’anglès. Poeta, assagista, crític musical, Rosenthal va arribar a Barcelona per primer cop a la primeria dels anys 70 i en quedà fascinat per la llengua i la literatura. Després hi tornaria sovint i hi residiria llargues temporades. Les seves lectures apassionades i el contacte directe amb molts escriptors catalans, van fer que Rosenthal conegués de primera mà alguns dels poetes i narradors més importants del segle XX. Va traduir obres de Rodoreda, Perucho, Joan Sales, Estellés, Foix, i poemes de molts autors aplegats en diverses antologies.

El treball més conegut de Rosenthal és la seva traducció del Tirant lo Blanc de la qual se’n van fer edicions de butxaca als EEUU i a Anglaterra.

La constitució del llegat, del qual ja se n’ha fet una primera digitalització de les llibretes que contenen el manuscrit de la traducció de Tirant lo Blanc, i els mecanoscrits d’Incerta glòria i El carrer de les camèlies, tots ells dipositats a la Biblioteca d’Humanitats, possiblement permetrà afegir-hi altres documents de procedència diversa, com ara la correspondència amb diversos escriptors catalans o fins i tot la seva correspondència privada. El fons conté també exemplars de les edicions de les seves obres i traduccions.

El fons David Rosenthal es conserva a la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El podeu consultar aquí.