Llicenciada (2003) i doctora (2009) en Comunicació multilingüe: estudis de traducció, lingüística i literatura, per la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi, amb el títol “La traducció de la variació lingüística al català literari contemporani (Les traduccions de Pasolini, Gadda i Camilleri)”, indaga un àmbit específic dels estudis de traducció, és a dir, la traducció del dialecte en literatura i els models de llengua adoptats pels traductors al català contemporani.

Actualment es dedica a l’ensenyament i a la recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona.