Universitat de les Illes Balears

Caterina.Calafat@uib.cat

ORCID iD: 0000-0002-3994-3458

Llicenciada en Filologia Catalana (Hispànica) per la UIB i en Traducció i Interpretació (de l’anglès i de l’alemany) per la UAB, Caterina Calafat és professora de literatura francesa i cultura i de traducció literària a la UIB. La seva tesi doctoral (2001 UIB Premi Extraordinari de Doctorat) analitza l’expressió del temps i de l’espai en anglès i en alemany des d’una perspectiva cognitiva. També exerceix la interpretació de conferències i la traducció (és una de les coordinadores del Màster en Traducció Literària de la UIB [2008-2010]), per tal com ha traduït les memòries de George Sand. Col·labora amb grups de recerca dedicats a la Traducció Literària i a la Literatura Comparada i ha participat en diversos projectes internacionals. Ha realitzat nombroses estades de recerca a l’estranger, com ara la Université de Corti (França) 2005-2006; la Université de Montréal (Canadà) 2010; la Lessius Hogeschool of Antwerp (Bèlgica) 2010; The Graduate Center (CUNY. City University of New York) 2012, la Queen Mary University de Londres (Anglaterra) 2012 i la University of Saint Andrews (Escòcia) 2016.

Les seves línies de recerca, permanentment en contacte amb els àmbits anglòfon i francòfon, se centren en la Traducció Literària i la Transferència Cultural, així com també en el camp dels Estudis Comparatius.

Publicacions

2020 The politics of translation and the translation of politics. Edició del número especial de Translation & Interpreting [amb Roberto A. Valdeón] (en curs).

2018 «Echoes of ‘exiled’ Nabokov and Pamuk in Murmures à Beyoğlu: Istanbul as a border chronotrope». Comparative Critical Studies [Online].

2016 «Je Sois Autre Moy-Mesmes: Generic Blending and French Heritage in Julian Barnes’s Levels of Life». Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature Comparée, 43(3), 461-476.

2015 «Testing Progression Receptive Skills in CLIL and non-CLIL contexts». A: Juan, M.; Salazar, J. (eds.). Content-based Learning in Multilingual Educational Environments. Berlín: Springer-Verlag, p. 123-138 [amb J. I. Prieto-Arranz, L. Rallo-Fabra i M. Catrain-González].

2015 «Une lecture postmoderne de Murmures à Beyoğlu: une odyssée intertextuelle de Nabokov à Pamuk, de Paris à Istanbul». Çedille. Revista de Estudios Franceses, 11, p. 115-130.

2013 «Insights into Barnes’ Frenchness». A: Cots, Montserrat; Gifra-Adroher, Pere; Hambrook, Glyn. Interrogating Gazes: Comparative Critical views on the Representation of Foreignness and Otherness. Berna, Berlín, Brusel·les, Frankfurt: Peter Lang Edition, p. 59-66.

2013 De-Centring Cultural Studies. Past, Present and Future of Popular Culture (ed.). Londres: Cambridge Scholar Publishing, p. 1-19 [amb J. I. Prieto-Arranz, P. Bastida-Rodríguez, M. Fernández-Morales i C. Suárez-Gómez]. 

2013 «Introduction». A: Prieto-Arranz, J. I.; Bastida-Rodríguez, P.; Calafat, C.; Fernández-Morales, M.; Suárez-Gómez, C. De-Centring Cultural Studies. Past, Present and Future of Popular Culture. Londres: Cambridge Scholar Publishing, p. 1-19. 

2013 «Gabriel Ferrater, traductor de Gottfried Benn». Catalan ReviewInternational Journal of Catalan Culture. Vol. XXVII, 27, p. 117-136.

Comunicacions i ponències

2017 Congrés Traduire d’une culture à l’autre. CIEP (Paris) Sèvres. Les déchirures traductionnelles dans Mémoires de la chair d’Ahlam Mosteghanemi.

2017 Congrés Méditerranée inter/transculturelle: l’Autre, le lieu autre, la langue autre. XXVI Colloque International AFUE (Palma de Mallorca). Une cartographie langagière: la géographie de l’odyssée dans le premier roman de David Boratav.

2016 Congrés VIIIth International Conference of Language Acquisition. Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca). L1 use in the classroom by secondary school teachers [amb Susana Cortés].

2016 Congrés The (politics of) translation (of politics), Facultat de Filosofia i Lletres, UIB (Palma de Mallorca). I International Conference The (politics of) translation (of politics) [dir., amb Roberto Valdeón].

2014 Congrés La poesia en la contemporaneïtat: reptes genèrics, identitat i incidència pública. Universitat de les Illes Balears, Universidade de Santiago de Compostela i Universidade de Vigo (Palma de Mallorca). Canals de difusió de la producció poètica i traductora de Gabriel Ferrater, (co)traductor de Morgue, de Gottfried Benn?

2014 Congrés Translation and Comparative Cultural Studies: East and West. Centre for Translation and Comparative Cultural Studies (University of Nottingham) i Institute of Modern Languages Research at the School of Advanced Study (University of London), Londres. Cultural loss in the translation of Ahlam Mosteghanemi’s Dhakiratal-Jasad. From Algerian Arabic to English and French [amb Amina Douidi].

2013 13è Col·loqui de la NACS, “The Politics of Translation” (Toronto University). El curs IC4+d’intercomprensió romànica [amb Esteve Clua].