Traducció i franquisme

Traducció i exili

La Traducció Catalana de 1975 ençà

Perspectives teòriques, lingüístiques i sociolingüístiques de la traducció catalana contemporània