X Jornades sobre Traducció i Literatura

Afectes mutus i camins diversos:
La traducció literària entre el català i el castellà.
19 i 20 d’octubre de 2022

X Jornades

El vídeo de les jornades aquí.