Estudis, assessorament i disseny de projectes en l’àmbit de la protecció de menors, la infància en contexts de dificultat social i familiar, i intervenció en famílies i institucions. Treball més específic sobre la diversitat cultural en els processos de criança i la socialització en entorns minoritaris.

 • Anàlisis sistèmic d’ institucions i serveis de protecció a la infància
 • Processos d’acolliment i adopció
 • Intervenció amb famílies en situació de risc
 • Intervenció amb menors immigrants no acompanyats
 • Atenció a famílies en contexts de diversitat cultural

 

 Algunes activitats de transferència desenvolupades des d’aquest àmbit:

(Nom del projecte / Entitat contractant / Investigadors i professionals)

 • Activació de la Taula d’Infància del Vallès Occidental i elaboració  de protocol  comarcal per a la intervenció en xarxa en situacions de risc o mals tractes en la infància i l’adolescència / Consell Comarcal del Vallès Occidental / Belén Albizu
 • Acompanyament i mentoratge de joves tutelats en el seu procés d’emancipació, realitzat per joves extutelats que han viscut aquest procés / Fundació Nou Barris i ISOM / Miquel Domènech i Marta Padrós.
 • Suport tècnic per a l’elaboració de plans de treball amb infància i famílies a desenvolupar en àmbits municipals / Diputació de Barcelona / José Luis Lalueza
 • Suport tècnic per al desenvolupament del projecte “Xarxa d’intercanvis Professionals sobre Maltractame / Associació Catalana per a la Infància Maltractada / José Luis Lalueza
 • Col·laboració en el disseny d’un estudi sobre les necessitats, a nivell local, en els àmbits d’infància, joventut i família / Diputació de Barcelona / José Luis Lalueza
 • Activitat formativa adreçada al personal tècnic adscrit als centres de la Secció d’Infància i Joventut de l’Àrea de Serveis Socials / Diputació de Barcelona / José Luis Lalueza

Grup de recerca vinculat a aquest àmbit:

DEHISI (desenvolupament humà, intervenció social i interculturalitat) http://webs.uab.cat/dehisi/