​La UTD és una unitat multidisciplinar constituïda per logopedes i metges.

Està dedicada a l’avaluació i la intervenció dels trastorns de la deglució (disfàgia) orofaríngia, així com a la prevenció de les seves conseqüències (aspiració broncopulmonar, desnutrició, etc.). 

Presta els següents serveis:

·         Atenció al centre assistencial del Servei de Psicologia i Logopèdia de la Facultat de Psicologia de la UAB (Campus Bellaterra).

·         Assistència al lloc de residència de pacients amb disfàgia.

·         Formació a les persones responsables de les cures i atencions a pacients amb disfàgia, tant individualment com per institucions. En aquest sentit, es presta col·laboració amb diferents centres per tal de poder oferir serveis d’atenció especialitzada i adaptada a les necessitats i demandes de cada cas.

 

Responsable de la Unitat:  Àngela Bellmunt Fontanet