La Unitat de Trauma, Crisisi i Conflictes de Barcelona (UTCCB) és el primer centre d’abordatge integral de situacions de crisi, estrès i conflictes que constitueixen el territori espanyol. Fundat el 2010 per un grup de psicòlegs d’emergències, el 2011 s’integra en els Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia i actualment és una de les unitats assistencials del SPL, que actua abans, durant i després de situacions crítiques. Configura un dels àmbits de transferència i recerca aplicada amb les activitats de formació, així com l’assessoria i la investigació sobre l’abordatge multidisciplinari de la crisi, l’estrés i els conflictes cotidians o massius, així com de les emergències i les catàstrofes.

La missió de la UTCCB consisteix en minimitzar l’impacte que les situacions que tenen sobre la salut i la seguretat de les persones en els seus entorns personals, familiars, laborals i socials, tant a nivell local, nacional o internacional, ajudant-se i dotant als destinataris. amb herramients de prevenció i gestió eficients de gestió de situacions crítiques, estats o conflictes. El seu àmbit de transferéncia inclou:

 • Facilitar la prevenció i gestió de crisi per a les diferents agències i actors de la societat civil, les empreses i organitzacions i administracions públiques.
 • Formar i innovar en el suport a qualsevol persona, família, empresa, organització o administració que es pugui enfrontar a un incident crític pugui obtenir recursos, assistència i assessorament immediats, altament eficients i individualitzats, permanentment actualitzats en continguts a procediments i bones pràctiques, i basats en evidències científiques.
 •  Integrar als professionals i les organitzacions que treballen en els àmbits de la crisi i les emergències en una xarxa internacional i multidisciplinària.

Convenis, contractes, participacions i projectes

 • Suport psicològic maquinistes Metro y conductors Bus. Atenció afectats per TEA/TEPT.Anàlisi i recomanacions als responsables de seguretat / TMB /
 • Aplicació de les TRT per nens en situació d’emergència. Investigació en camp sobre impacte de les TRT combinades amb les actuacions de PSF / Pallassos sense Fronteres (PSF)
 • Intervenció post IMA. Centre d’Expertesa IMA del Consorci Sanitari de Barcelona, realitzant diverses assistències i sessions psico-educatives / Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
 • Suport Psicològic en situacions crítiques.Assessorament, intercanvi d’informació, prestació de serveis d’assistència, seguiment preventiu dels afectats directes i indirectes per situacions crítiques viscudes durant la realització de les activitats de MEiGC / Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEiGC)

Exemples de sessions divulgatives i articles:

 • “Un abordatge eficient per gestionar el malestar: actuar i prevenir”; “Persones, salut Psicològica i efectes en l’activitat laboral”. Fundació Factor Humà.
 • “Las personas en un abordaje integral de la gestión de situaciones críticas: impacto en los planes de continuidad del negocio” / Institut Cerdà.

Exemples de serveis a organitzacions:

 • Training on Crisis and Disaster Psychology / Vilnius Crisis Center. Lituania.
 • “Programa Preventivo sobre gestión de situaciones críticas” / Varies empreses i entitats públiques i privades.

Exemples de projectes:

 • Portal web per tractar l’estrès causat per les situacions crítiques

UTCCB