Avaluació, diagnòstic i tractament logopèdic per a la població infanto-juvenil i d’adults.

L’àmbit assistencial inclourà les alteracions relatives al normal desenvolupament de la parla i/o del llenguatge (retard evolutiu o trastorn del neurodesenvolupament), lectura i escriptura (retard evolutiu o Dislèxia-Disgrafia-Disortografia del neurodesenvolupament), del càlcul (retard evolutiu o Discalculia del neurodesenvolupament) i la disfluència.

Responsable de la Unitat: Melina Aparici