large_spl_porta.jpeg

El Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL) és un servei per a la comunitat de la UAB i pel territori, sense ànim de lucre, i està format per docents i investigadors de la Facultat de Psicologia i per professionals reconeguts de la Psicologia i la Logopèdia, Els seus fonaments són els grups de recerca en els àmbitrs de la Salut, la Intervenció Social, les Organitzacions i l’Educació. La seva activitat s’orienta a donar resposta a les demandes socials, tan en el camp de l’atenció assistencial a individus i grups, com a la col·laboració amb administracions, serveis i entitats en la realització d’estudis, disseny de projectes i elaboració de plans de formació. Així, el servei a la comunitat es fonamenta en les línies de recerca científica i la innovació permanent, al temps que es proporciona un espai de formació per futurs professionals de la Psicologia i la Logopèdia.

SiPEP