Assistència psicològica forense, civil i penal.

Es realitzen avaluacions i assessoraments psicològics i neuropsicològics judicials per poder aportar objectivament coneixements psicològics que ajudin als tribunals a prendre les millor decisions judicials pel cas. Àmbits d’actuació:

a) Àmbit de família (procediment civil). Idoneïtat parental dels progenitors o progenitor, així com l’estat emocional dels menors davant la situació de ruptura marital i la seva voluntat d’estada amb els progenitors, i establirà conclusions relatives al millor règim de custodia.

b) Àmbit Civil i Social. Casos d’assetjament laboral, escolar o sexual, discriminació. Alhora, es poden peritar assumptes relacionats amb incapacitació civil, laboral o capacitat testamentaria.

c) Àmbit Penal. Valoracions de seqüeles, imputabilitat, capacitat de testimoni, capacitats cognitives i volitives, sospita d’abusos sexuals. Assessorament legal. 

d) Anàlisi de la Conducta Criminal i Perfilació. Informes de perfilació i d’anàlisi de conducta criminal, perfilació criminal, assessorament psicològic en la motivació delictiva.

Serveis associats:

– Servei Penal 

– Servei Civil i Familiar

– Servei de Neuropsicologia Forense

 
Responsables de la Unitat: Joan Deus i Elena Garrido