Investigació sobre la relació entre la ciència, la tecnologia i la societat i assessorament per a la implementació de dispositius tecnològics. Estudi de les pràctiques d’ús, d’apropiació i de consum de les TIC per part de les persones joves i les dones, així com en els entorns familiars.

 • Processos participatius per a l’elaboració i implementació de tecnologies
 • Recerca i Innovació Responsables per empreses i administració
 • Assessorament i avaluació dels aspectes ètics i socials de les innovacions tecnològiques
 • Estudis d’usabilitat
 • Ciència ciutadana
 • Dones i tecnologia
 • Fractura digital de gènere
 • Violència de gènere online
 • Infants, adolescents i consum de les TIC (Internet, videojocs, mòbils…)

 Algunes activitats de transferència desenvolupades des d’aquest àmbit:

(Nom del projecte / Entitat contractant / Investigadors i professionals)

 • Definición de nuevos espacios comunitarios dedicados a compartir recursos. Projecte Triangulum / Ajuntament de Sabadell / Miquel Domènech i Núria Vallès
 • Participación inclusiva y diversa. Dinamización y Relatoría / Ajuntament de Barcelona / Miquel Domènech i Núria Vallès
 • En manos de máquinas. El futuro de las tecnologías del cuidado / Fundació Bancària La Caixa / Miquel Domènech i Núria Vallès
 • Participación pública en la evaluación de investigación sobre obesidad / Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, INGENIO ( Miquel Domènech i Núria Vallès
 • Anàlisi comparatiu de programes “Academy” del sector TIC / INLEA LLP / Miquel Domènech i Núria Vallès
 • Identitat i consum de les TIC en adolescents en espais públics i privats de lleure / CIIMU – Institut d’Infància i Mon Urbà / Adriana Gil Juárez, Joel Feliu, Montserrat Vall-llovera
 • Chicas y videojuegos: procesos de inclusión y exclusión de género en la socialización de las TIC / Ministerio de Educación y Ciencia / Adriana Gil Juárez, Joel Feliu, Montserrat Vall-llovera
 • Trayectorias de vida tecnológica y género: factores psicosociales implicados en el acceso a las titulaciones de ingeniería informàtica / Instituto Nacional de la Mujer / Adriana Gil Juárez, Joel Feliu, Montserrat Vall-llovera
 • Trayectorias tecnológicas desde una perspectiva de género: Factores implicados en el alejamiento de las mujeres de las especializaciones tecnológicas / Ministerio de Ciencia e Innovación / Adriana Gil Juárez, Joel Feliu, Montserrat Vall-llovera
 • Visibilizar y dimensionar el problema de las violencias sexuales y de genero en las universidades / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Barbara Biglia i Adriana Gil Juárez

Grup de recerca vinculat a aquest àmbit

Barcelona Science and Technology Studies Group (STS-b)

Grup de recerca JovenTIC.