Estudis orientats a l’adequació de les polítiques de drogues a la realitat actual dels consums. En l’actual escenari de normalització dels consums de drogues i de difusió del consum i les pràctiques de risc, millora de les intervencions i afrontament dels problemes creats per programes de prevenció i assistència dissenyats des de la lògica prohibicionista i punitivista. . Recerca en l’àmbit dels consums de drogues, amb especial èmfasi en els col·lectius vulnerables i amb perspectiva de gènere.

 • Recerca qualitativa i quantitativa en l’àmbit dels consums de drogues, amb especial atenció als col·lectius vulnerables
 • Anàlisis de polítiques de drogues des d’àmbit local fins a nivell internacional
 • Disseny, implementació i avaluació de programes d’intervenció social en l’àmbit de les drogues
 • Realització de diagnòstics en l’àmbit municipal o provincial.
 • Mediació en conflictes urbans derivats dels consums de drogues.
 • Dinamització comunitària i programes participatius en l’àmbit dels consums de drogues
 • Avaluació de procés, resultats, impacte i cost-benefici de projectes de prevenció.
 • Redacció d’informes tècnics en l’àmbit de drogues.
 • Assessorament expert en els diferents nivells de l’administració pública.
 • Formació específica a professionals en l’àmbit de drogues.
 • Atenció als mitjans de comunicació.
 • Oferta de coneixement sobre poblacions ocultes, web profunda (darknet), noves substàncies de síntesi, etc.

 Algunes activitats de transferència desenvolupades des d’aquest àmbit:

(Nom del projecte / Entitat contractant / Investigadors i professionals)

 • Espai de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues / Diputació de Barcelona / Joel Feliu, Òscar Parés i David Pere Martínez Oró
 • El cost de la legalització del cànnabis a l’Estat Espanyol/Revista Cáñamo/David Pere Martínez Oró
 • II Fòrum cannàbic català / ICEERS i d’altres col·laboradors / Òscar Parés, David Pere Martínez Oró i Joel Feliu
 • Opioides en España. Ni repunte de heroína ni crisis a la americana / Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas. Ministerio de Sanidad / David Pere Martínez Oró
 • Las sendas de la regulación del cànnabis / Regulación Responsable / Joel Feliu, David Pere Martínez Oró, Constanza Sánchez, José Carlos Bouso, Òscar Parés

Grup de recerca vinculat a aquest àmbit

UdPdD. Unitat de Política de Drogues.