Assistència psicològica clínica, en adults, infanto-juvenil i geriatria. Es realitzen avaluacions i diagnòstics psicopatològics i neuropsicològics per poder establir la més adequada intervenció psicològica i neuropsicològica des d’una perspectiva bio-psico-social i sota un model teòric cognitiu-conductual i neurocognitiu sense renunciar a altres tipus d’intervenció psicològica o l’ús de la fitoteràpia. La tipologia de pacients abasta tot tipus de trastorns mentals i neuropsicològics, que no requereixin una avaluació i/o intervenció d’unitats especialitzades del Servei de Psicologia i Logopèdia de la UAB. En l’àmbit neuropsicològic s’avaluaran i realitzaran intervencions dels trastorns neurocognitius per lesions cerebrals adquirides, dels trastorns del neurodesenvolupament, de les disfuncions cerebrals mínimes dels trastorns de l’aprenentatge, de les demències i dels trastorns mentals que cursen amb deteriorament neuropsicològic.  Tota la informació queda arxivada en l’historial del cas i el seu curs clínic i, a petició del pacient o d’altres professionals, s’emetrà un informe escrit.

Responsable de la Unitat: Joan Deus