Estudis sobre processos de discriminació i d’exclusió social en relació amb la diversitat cultural, social o funcional, i intervenció per a la promoció de la convivència, la inclusió social i educativa

 • Inclusió social de comunitats culturals no hegemòniques
 • Inclusió social d’immigrants i asilats
 • Inclusió social i diversitat funcional
 • Inclusió educativa formal i no formal
 • Convivència intercultural

 Algunes activitats de transferència desenvolupades des d’aquest àmbit:

(Nom del projecte / Entitat contractant / Investigadors i professionals)

 • Factores psicosociales en los procesos de ajuste a la discapacidad / Institute Guttmann Foundation / Joan Pujol i Laura Sanmiquel.
 • BRIDGES: Building inclusive societies: Diversifying knowledge and tackling discrimination through civil society participation in universities / UE: Erasmus+: Strategic Partneship Higher Education / Marisela Montenegro, Álvaro Ramírez, Catalina Álvarez i Francina Planas.
 • Drets, ciutadania i participació a Barcelona: cap a una Ciutat Acollidora / Ajuntament de Barcelona / Marisela Montenegro, Álvaro Ramírez, Catalina Álvarez i Francina Planas.
 • Significats de la inserció sociolaboral i procesos d’intervenció social amb dones migrades en el territori català / Institut Català de les Dones / Marisela Montenegro, Caterine Galaz, Laura Yufra i Karla Montenegro.
 • Polítiques, pràctiques i estratègies d’inserció: Una mirada des de les trajectòries de les dones inmigrades / Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca / Marisela Montenegro, Caterine Galaz, Laura Yufra i Karla Montenegro.
 • Mujeres inmigrantes y sistema educativo en la sociedad receptora: Análisis y propuestas de mejoramiento del acceso y la satisfacción en los recursos de formación para la inserción sociolaboral / Instituto de la Mujer / Marisela Montenegro, Caterine Galaz, Laura Yufra i Karla Montenegro.
 • Fons de coneixement i fons d’identitat a l’Institut-escola El Til·ler del barri de Bon Pastor / Ajuntament de Barcelona / José Luis Lalueza, David García Romero, Cristina Zhang, Carola Marín, Sílvia Camps Orfila, Sarai García.
 • Projecte Shere Rom. Intervenció socioeducativa per a la inclusió intercultural / Ajuntament de Barcelona / José Luis Lalueza, Sònia Sánchez, Marta Padrós, Reme Rubio, Isabel Crespo, María José Luques
 • Cafè a la Lluna. Espai de trobada entre mares de la comunitat gitana, educadors de serveis socials i altres agents educatius del territori per discutir conjuntament sobre temes educatius i socials que afecten a la comunitat gitana de Gràcia / Serveis Socials de la Vila de Gràcia, Fundació Pere Closa / Marta Padrós.
 • Ús de les TIC per a la promoció de persones i col·lectius pertanyents a les comunitats del Poble Gitano de Barcelona / Unió Europea / José Luis Lalueza, Sònia Sánchez, Marta Padrós, Reme Rubio, Isabel Crespo, María José Luque, Sílvia Camps Soler, Amaya Cazorla, Txell Portell
 • Elaboració d’un diagnòstic comunitari de necessitats al barri de Sant Roc de Badalona /Direcció General de Serveis Comunitaris / Generalittat de Catalunya / José Luis Lalueza
 • Realització de l’estudi de necessitats per a l’elaboració de plans de dinamització comunitària als barris Nucli Antic, Montserrat i Fàtima del municipi d’Igualada (Ajuntament d’Igualada / José Luis Lalueza

Grups de recerca vinculats a aquest àmbit

DEHISI (desenvolupament humà, intervenció social i interculturalitat)

Fractalidades en Investigación Crítica