La UAIC, Unitat d’Avaluació i Intervenció de la Imatge Corporal, presta servei a l’àrea assistencial del SPL, i també realitza tasques de transferència, formació i recerca aplicada en relació a la prevenció i tractament dels problemes relacionats amb el pes, l’alimentació i la imatge corporal.

Els continguts bàsics dels programes preventius són:

  • Difondre coneixements sobre una alimentació saludable
  • Millorar les actituds i els comportaments alimentaris
  • Millorar l’autoestima i la imatge corporal
  • Neutralitzar les influències socioculturals negatives, desenvolupant una consciència crítica enfront dels missatges mediàtics que promouen les dietes, la preocupació pel pes, la inseguretat respecte a l’aparença i els avantatges d’un cos prim o musculat

 Algunes activitats de transferència desenvolupades des d’aquest àmbit:

(Nom del projecte / Entitat contractant / Investigadors i professionals)

(Nom del projecte / Entitat contractant / Investigadors i professionals)

  • Sessions de formació en Tallers ECOPREV (prevenció de problemes relacionats amb la alimentació, el pes i la imatge corporal per a adolescents escolaritzats) a agents de salut de l’Ajuntament de Sabadell, duts a terme per les psicològues Dra. Paola Espinoza Guzman i lrene Subiza Pérez
  • Conveni de Col·laboració ambl’Institut de Trastorns Alimentaris ITA de Barcelona pera a la realització d’Activitats de Recerca amb participació dels Drs. Toni Grau Mouriño, Marcela González González i Marisol Mora Giral.

Web de la UAIC

Grup de recerca vinculat a aquest àmbit:

Neuroimatge, Personalitat, Prevenció i Tractament en Psicologia Clínica i de la Salut

https://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/linies-i-direccio/linies-de-recerca-i-direccio-de-tesi/psicologia-clinica-i-de-la-salut-1345467765171.html?param2=1345654651156

https://www.uab.cat/web/la-recerca-1248213816233.html