Aquesta secció pretén fomentar la col·laboració amb entitats esportives, col·lectius i professionals del món de l’esport amb la intenció de proporcionar recursos per al seu desenvolupament professional i participar en possibles projectes conjunts de recerca. S’ofereixen des d’aquesta secció accions de formació, i serveis d’avaluació i consultoria. Promourem la generació de convenis de col·laboració, desenvolupament d’interessos d’investigació, participació en programes subvencionables així com la generació de materials que puguin ser d’interès per a les entitats i professionals participants.

  • Assessorament sobre la presa de decisions de carrera esportiva
  • Iniciació esportiva i desenvolupament positiu en infància i adolescència
  • Educació física, activitat física i estil de vida saludable
  • Motivació i emocions en l’esport
  • Anàlisi de necessitats i counseling per entitats esportives

 Algunes activitats de transferència desenvolupades des d’aquest àmbit:

(Nom del projecte / Entitat contractant / Investigadors i professionals)

  • Implementació d’un Programa Assistencial de Carrera Dual / Club Natació Sabadell / Miquel Torregrossa, Yago Ramis, Susana Pallarès, Anna Jordana, Joan Pons, José Mejías, Luana Prato, Marta Borrueco
  • Desenvolupament d’accions per potenciar l’ocupabilitat d’esportistes (i ex-esportistes) d’elit / Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat / Miquel Torregrossa, Yago Ramis, Anna Jordana, Joan Pons
  • Desenvolupament d’un programa de formació d’entrenadors / Hoquei Club Sant Just / Yago Ramis, Marta Borrueco, Anna Jordana
  • Desenvolupament d’un programa de formació dirigit a àrbitres i jutges d’esport escolar / Unió Catalana de Consells Esportius / Jaume Cruz, Yago Ramis, Saül Alcaraz, Marta Borrueco
  • Avaluació de les fonts d’estrès, motivacions, emocions i afrontament al comitè d’àrbitres / Federació Catalana de Futbol / Yago Ramis, Jaume Cruz, Miquel Torregrossa

Grup de recerca vinculat a aquest àmbit

Grup d’Estudis en Psicologia de l’Esport i l’Activitat Física (GEPE)