El Servei de Psicologia i Logopèdia és una estructura universitària, sense personalitat jurídica pròpia, de suport a la transferència de coneixement, amb naturalesa de Laboratori de Prestació de Serveis, ubicat a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i orgànicament vinculada a aquesta.

La seva estructura funcional consisteix en:

  • Comitè de Direcció
    • Delegada del Degà per la Direcció del Servei de Psicologia i Logopèdia: Dra. Teresa Gutiérrez
    • Coordinador de l’Àrea de Projectes Estratègics en Recerca aplicada:  Dr. Jose Luis Lalueza
    • Coordinador de l’Àrea de Prestació de Serveis Assistencials:  Dr. Joan Deus
  • L’Àrea de prestació de serveis de recerca aplicada, organitzada en àmbits en els que participen els grups de recerca de la Facultat
  • L’Àrea de prestació de serveis assitencials a les persones o grups, organitzada en unitats formades per experts en la intervenció psicològica i logopèdica