Estudis, projectes i formació amb perspectiva de gènere sobre les condicions socials caracteritzades per relacions de desigualtat per raons de sexe, gènere, sexualitat, classe social, diversitat funcional, origen nacional o ètnic i edat, i la seva relació amb les situacions de violència i vulnerabilitat en diversos contextos socials (socioafectius, professionals, d’educació formal i informal, de salut, d’oci, etc)

 • Gènere, desigualtats, violències i salut
 • Gènere, desigualtats i esport
 • Educació i perspectiva de gènere
 • Sexualitats dissidents
 • Drets sexuals i reproductius
 • Ètica de la cura feminista en l’atenció profesional (clínica o d’altres àmbits.)
 • Orientació de les organitzacions a dinàmiques de cura
 • Aplicació de la perspectiva de gènere interseccional en la pràctica clínica
 • Aplicació de la perspectiva de gènere interseccional en centres esportius
 • Introducció de la perspectiva de gènere interseccional a l’organització a través de processos participatius
 •  Diagnòstics del sexisme en àmbits organitzatius

 Algunes activitats de transferència desenvolupades des d’aquest àmbit:

(Nom del projecte / Entitat contractant / Investigadors i professionals)

 • Análisis feminista de las transformaciones de la práctica clínica y profesional de la atención en salud mental: Retos y efectos contemporáneos/ Fundació Salud Mental/ Enrico Mora i Margot Pujal EN PROCÉS
 • Violencia de género, interseccionalidad y subjetividad en la universidad / Instituto de la Mujer/ Observatori Igualtat UAB / Montserrat Rifà, Margot Pujal
 • Foro de debate acerca de las desigualdades de género en salud desde metodologías de investigación feminista / Instituto de la Mujer / Luz María Martínez, Margot Pujal i Enrico Mora
 • Diálogos interdisciplinarios entre mujeres, género y generaciones: educación, empleo y salud / Instituto de la Mujer/ IIEDG / Susana Tavera, Margot Pujal
 • Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Student Services / Projecte Europeu DAPHNE / Observatori Igualtat UAB / Joana Gallego, Margot Pujal
 • Las voces silenciadas en tiempos de ’igualdad’. El dolor desde una perspectiva de género/ Institut Català de les Dones / Margot Pujal
 • La organización social y de género de los sentido / UAB / Enrico Mora
 • Comparación del modelo biopsicosocial y el modelo biomédico desde la perspectiva de los estudios de Ciencia, Género y Salud en el estudio del dolor crónico / UAB/ Margot Pujal
 • Estudio cualitativo de los factores que inciden en la calidad de vida de las mujeres seropositivas/ Creación Positiva / Margot Pujal
 • Diagnosis de la trayectoria académica del personal becario de la UAB desde la perspectiva de género (1995-2005).Institut Català de les Dones / Enrico Mora
 • Cuidado y provisión: el sesgo de género en las prácticas universitarias/ Instituto de la Mujer / M.J. Izquierdo, Enrico Mora
 • El sexisme a la Universitat Autònoma de Barcelona / UAB / M.J. Izquierdo, Enrico Mora
 • Tallers de gènere per als cursos de primaria. Escola Orlandai / Jenny Cubells
 • Intervenció psicosocial. Escola Orlandai.Creació de la comissió de gènere. Escola Orlandai / Jenny Cubells
 • Tallers de Prevenció de la Violència de Gènere per a estudiants d’ESO i Batxillerat / Jenny Cubells
 • Tallers de Prevenció sobre la violència de gènere a Wad-Tallers de gènere dirigita a les AFA’s de llars d’infants / Centre Cívic Casa Orlandai ( Jenny Cubells
 • Tallers i conferències resultants de l’activitat del Grup de recerca Estudis Socials, del Gènere, el Poder i la Subjectivitat GIPIS / Centre Civic Casa Orlandai / Jenny Cubells
 • DIVERSITY AND CHILDHOOD (DaC). Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe / UE: JUST/2018/ACTION GRANTS / Joan Pujol, Marisela Montenegro i Beatriz San Román. EN PROCÉS
 • INIA: Intersex. New Interdisciplinary Approaches / UE: H2020-MSCA-ITN / Joan PujolMarisela Montenegro i Lucas Platero.
 • DOING RIGHT(S): Innovative tools for professionals working with LGBT families / UE: Erasmus+: Strategic Partneship Higher Education / Beatriz San Román.
 • Anàlisi de polítiques públiques sobre assetjament escolar / Fundación Barça / Beatriz San Román.

Grups de recerca vinculats a aquest àmbit:

Estudis Socials del Gènere, el Poder i la Subjectivitat GIPIS

Grup de Recerca Des-Subjectant

Grup de Recerca LIS

Grup de recerca AFIN