De les diverses potencials aplicacions de la Psicologia en la promoció de la salut, el SPL ofereix dos àmbits d’expertesa. D’una banda, la gestió de l’estrès laboral i la promoció de la salut en l’àmbit de les organitzacions i empreses, especialment en infermeria i personal sanitari i professorat no universitari. D’altra, els problemes d’estrès i trastorns de l’estat d’ànim en els i les estudiants universitaris. 

  • Estrès laboral
  • Promoció salut ocupacional  i  Implicació laboral
  • Estrès i malestar en la població estudiantil

 Algunes activitats de transferència desenvolupades des d’aquest àmbit:

(Nom del projecte / Entitat contractant / Investigadors i professionals)

  • La salut i l’estrès dels mestres de Catalunya / Departament d’Ensenyament / Jordi Fernández Castro, Sílvia Edo i Eduardo Doval.
  • Els treballadors de més edat: capacitat laboral i manteniment de l’activitat / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Jordi Fernández, Mari Pau González de Olmedo i Xavier Orpella, coordinant un equip de professionals del GIES de la Unoiversitat Autònoma de Barcelona, d’EADA i de la Societat Catalana de Medicina del Treball.
  • Assessorament sobre l’ansietat en la conducció / Volkswagen-Audi España S.A / Jordi Fernández Castro i Eduado Doval.
  • Demandes i afrontament de l’estrès laboral del personal d’infermeria / Ministerio de Ciencia e Innovación / Jordi Fernández Castro i Fermín Martínez Zaragoza, coordinant un equip del GIES de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universidad Miguel Hernández de Alicante.
  • Assessorament en psicologia de la Salut i Estrès Laboral / Fundació Galatea / Jordi Fernández Castro, tutoritzant  estudiants en pràctiques de la UAB.

Grup de recerca vinculat a aquest àmbit

GRUP D’INVESTIGACIÓ EN ESTRÈS I SALUT (GIES)