Universitat Autònoma de Barcelona

Carles.Castellanos@uab.cat

Carles Castellanos (Barcelona, 1942). Professor and PhD in translation at Universitat Autònoma de Barcelona, he’s an industrial engineer and linguist, specialised in Afro-Asiatic languages ​​(Amazigh or Berber, Arabic, Hebrew, Ancient Egyptian…) and language standardization. Co-authored the first bilingual dictionary of Enciclopèdia Catalana (French-Catalan/Catalan-French) and worked in the computer application to Catalan language. He’s also translator and has developed several lexicographical, linguistic and sociolinguistic works. He has a long and outstanding trajectory in pro-independence affiliation since 1961, manifested through numerous publications, some vital and political experience gathered in the volume Reviure els dies – records d’un temps silenciat (2003).

He prematurely reveals an interest in languages: Castellanos studies Greek, Latin, Hebrew, Italian, Occitan and Basque since adolescence in combination with the branch of science on secondary school. Languages ​​of North Africa attracted his attention in the 60s, when he began to study Arabic and later Algerian Amazigh (or Berber). Since the 90s he delved into the study of Amazigh language, some Amazigh associations and introduced to the knowledge of the Egyptian language.

At the beginning of his career, his activity focuses on teaching and the job of editor in Gran Enciclopèdia Catalana. Later he joined IBM, and lost the job as a result of series of detentions. In 1978 developed ​​a project to learn Catalan by computational methods (ACTIVE), at Universitat de Barcelona. Simultaneously (1979) he joined the UAB’s School (later Faculty) of Translation and Interpreting, where he developed his teaching activity up to the present.

Despite being an industrial engineer, Carlos Castellanos defended a doctoral thesis in the sphere of Humanities on 1998: El procés d’estandardització de les llengües, estudi comparatiu i aplicació a la llengua amaziga. He managed the Department of Translation and Interpretation at Universitat Autònoma de Barcelona between 1999 and 2003, and since November 2007 is part of the management of the «Observatori Català de la Llengua Amaziga» (OCLA).

His main lines of research are:
1. Sociolinguistics and language standardization.
2. Translation of distant languages
3. Mediterranean studies
4. Lexicographical works
5. Connection between translation and ideology
6. Social and political theory

1. Sociolinguistics and Language Standardization. In this field he has made various studies, usually derived from the progressive knowledge of the Catalan language and his interest in other languages. Since 1967 he published several papers on issues of sociolinguistics and geolinguistics. Particularly about standardization he published different works since 1983, and especially his doctoral thesis and the ensuing publications. El Diccionari de Sociolingüística (Enciclopèdia Catalana, 2001) contains some of his conceptual contributions in this area.

2. Translation of distant Languages. At first he developed this reflection based on the study of Hebrew, the Algerian Arabic and Basque, and especially the further study of Amazigh and Egyptian in the 90s. He translated texts from Egyptian and Amazigh, about which has drawn on several considerations.

3. Mediterranean Studies. He developed this line of research based on his knowledge of North Africa and other Mediterranean territories. Besides the North African languages ​​studied different varieties of Occitan and Sardinian language. He has produced several studies about the Mediterranean Lingua Franca.

4. Lexicographical works. Since the 70s, when developed the dictionary French-Catalan/Catalan-French jointly with his brother Rafael, he continued producing multilingual lexical and specialized collections with different language combinations. Based on its technological and lexicographical experience he currently works in the field of neological terminology of Amazigh language.

5. Translation and Ideology. The relationship between translation and ideology defines the general content of a topic that he has been developing throughout his doctoral and postgraduate studies about translation since 1999. It is a line of thought developed from the consideration of the connections between language, translation, society and politics. He published several papers about this subject since 1997.

6. Social and Political Theory. It is a line of work developed since the 60s of the twentieth century, from the ongoing study of Marxism, Syndicalism and different social movements and reflections on the national question, the analysis of forms of domination, etc. He published several papers on these issues and on topics of political History and History of independence of Catalonia. He made also different lexicons about political issues.

Publications (Selection)

2019 Els cosins del català. Barcelona: Voliana Edicions.

2018 «El “Temple de Venus” pirinenc en les fonts àrabs medievals». Noms. Revista de la Societat d’Onomàstica, 10, p. 22-28.

2017 «Influència catalano-occitana a la mediterrània occidental». In: Carrera, Aitor; Grifoll, Isabel (eds.). Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Lleida: Diputació de Lleida i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, p. 77-92.

2017 «Aspects of the comparison between Maltese, Mediterranean Lingua Franca and the Occitan-Catalan linguistic group (13th-15th centuries)». In: Saade, Benjamin; Tosco Mauro (eds.). Advances in Maltese Linguistics, p. 39-65.

2016 Pròleg del Diccionari Amazic-Català/Català-Amazic. Barcelona: Llibres de l’Índex.

2015 El fenomen nacional. Barcelona: Edicions del 1979 [in collaboration with Roger Castellanos].

2014 Introducció a la història dels Països Catalans. Barcelona: Edicions del 1979 [in collaboration with Albert Botran and Lluís Sales].

2014 «Structure et variation dans le phénomène de l’individuation». In: L’Espace  des Langues (Nadal, Chabrolle, Fullana eds.). Paris: l’Harmattan.

2011 «La graphie du rifain en Catalogne. De la «Tutlayt tarifit» à l’«Amalal». In: Actes du colloque Aménagement linguistique du berbère: la standardisation à la lumière des évolutions récentes dans le Nord de l’Afrique et en Europe. Centre de Recherche Berbère: París [in collaboration with Asmaa Aouattah].

2011 «La traducció de Lo garrèl, de Loís Delluc, de Joan Sales». Quaderns. Revista de Traducció, 18, pp. 81-89 [in collaboration with Manel Zabala].

2010 Materials i diccionari per a la traducció juridicoadministrativa francès-català. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB [in collaboration with Ramon Lladó and Laia Baqué].

2010 Traducció i Ideologia – Síntesi de continguts i temes de debat. Girona: Documenta Universitaria.

2010 «Consideracions entorn de la traducció al català del poemari de Salem Zenia Sol cec». In: Actes del Seminari Poesia contemporània, tecnologies i educació. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, p. 87-93.

2010 «Neologia i traducció en els processos d’estandardització». In: Actes de la VIII Jornada Scaterm Terminologia, neologia i traducció. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

2009 «Avanços i perspectives de l’estandardització de la llengua amaziga». In: Els amazics avui, la cultura berber. Lleida: Pagès Editors.

2009 «La persecució de la llengua i cultura amazigues». In: II Trobada de Poetes per la Pau Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida.

2009 «Cap a la Ruptura Democràtica per la Independència». Quaderns Roca i Farreras. Barcelona: Associació Josep Narcís Roca i Farreras, 4, p. 87-116.

2008La graphie du rifain en Catalogne. De la «Tutlayt tarifit» à l’ «Amalal». Colloque «la standardisation du berbère à la lumière des évolutions récentes en Europe et au Maghreb» (6 et 7 octobre). París: Inalco [in collaboration with Asmaa Aouattah].

2008 Actes de la Rencontre Kabylie-Catalogne (ed.). París: Editions Berbères [in collaboration with Tilmatine Chaker].

2007 Diccionari bàsic Occità-Català. Eurocongrés 2000 [in collaboration with Bel and Zabala].

2007 «El català a la Universitat». In: El món de l’ensenyament. Tortosa: FOLC.

2007 «Qui vol destruir la nació catalana?». Revista Llengua Nacional, 58, Barcelona.

2006 Foltys, Christian. La Lingua Franca: Consideracions Crítiques. Girona: Documenta Universitària (prologue and notes by Carles Castellanos).

2006 Guia de Conversa Universitària Amazic-Català/Amalal Usiwel Asdawan Tamazight-Takatalant. Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona [in collaboration with Mohand Tilmatine].

2006 «El procés d’elaboració de la llengua catalana, prenent com a referència l’elaboració verdagueriana». Anuari Verdaguer. Revista d’Estudis Literaris del Segle XIX, 14, Vic: Eumo [in collaboration with Gabriel Bibiloni and Lluís Marquet].

2006 El català a la universitat. Anàlisi i propostes per a la normalització social de la llengua catalana a la universitat (ed.). Journal 41 of Cercle 21 (February) [in collaboration with Carles Biosca and Marta Estella].

2004 «Política lingüística d’ahir … i de demà ?». Revista Llengua Nacional, 46, p. 11-17.

2004 «La diversitat lingüística, un valor a preservar». Revista Llengua Nacional, 47, p. 11-14.

2004 «L’expérience catalane en matière de normalisation linguistique». In: Actes du Séminaire “Standardisation de l’Amazighe”, Centre d’Aménagement Liguistique. Rabat: IRCAM, p. 23-29.

2003 Diccionari Francès-Català (extended). Barcelona: Enciclopèdia Catalana [in collaboration with Rafael Castellanos].

2003 Els Amazics. Barcelona: CIEMEN [in collaboration with Abdelghani El Molghi].

2003 «Verdaguer com a exemple en l’elaboració de la llengua catalana». Revista Llengua Nacional, 42 (Spring’s edition), p. 34-36.

2003 «Política lingüística, el fracàs del regionalisme». Revista Catalunya (CGT), 45, Barcelona.

2003 «Enseignement et standardisation. Les deux urgences de l’amazigh: la langue commune et l’aménagement néologique». In: Les Actes du colloque international sur l’amazigh. Casablanca: Fondation BMCE. Education et langues maternelles: Amazigh’s example. 

2003. Reviure els dies. Records d’un temps silenciat. Lleida: Pagès Editors.

2002 «Els avantatges i les servituds de la traducció assistida per ordinador». In: II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització, Institut d’Estudis Catalans (November), p. 143-156 [in collaboration with Ramon Piqué].

2002 «Anàlisi comparativa del lèxic nord-africà (berber i àrab) i català». In: IV Jornades de Llengües estrangeres. Departament d’Ensenyament de la Delegació Territorial de Tarragona de la Generalitat de Catalunya, p. 83-85.

2001 Diccionari de paranys de traducció – falsos amics – Francès-Català. Barcelona: Enciclopèdia catalana [in collaboration with Françoise Lenoir].

2001 «Les situacions de minorització lingüística a Europa». Revista Escola Catalana, Any XXVI, 381 (June), p. 12-15.

2001 «Malparlar bé». Revista Llengua Nacional, 35 (Summer), p. 36-40.

2000 Llengua, dialectes i estandarditzacio. Barcelona: Octaedro.

2000 «La presència de la llengua amazigha (o berber)». In: Treballs de Sociolingüística Catalana 14/15 (Grup Català de Sociolingüística). València: Eliseu Climent Editor, p. 77- 87 [in collaboration with Hassan Akioud].

2000 «Indicacions subjectives entorn de la llengua catalana». Revista Llengua Nacional, 30 (Spring), p. 12.

2000 Cotano, Àngela. Les llengües minoritzades d’Europa. València: Editorial 3 i 4 (prologue by Carles Castellanos).

1998 «Vocabulari mínim de Sociolingüística». Revista Clar i Català, Barcelona.

1997 «Llengua, societat i anàlisi dialèctica». Revista Tirant al Blanc, Universitat de Lleida, 10 (March), p. 68-74.

1995 Curs de Sociolingüística per a BUP, COU i Reforma. Barcelona: Oikos‑Tau[in collaboration with Maria Lluïsa Pazos].                                                                        

1995-1997 La llengua rifenya – Tutlayt Tarifit. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB [in collaboration with Banhakeia, El Molghi and Tilmatine].

1994 «Experiències d’utilització de la informàtica en l’aprenentatge i la traducció en llengua catalana». Catalan Review – International Journal of Catalan Culture, North American Catalan Society, vol. VIII, numbers 1-2, p. 65-89.

1993 Llengua i variació. Barcelona: Oikos‑Tau [in collaboration with Bernat Joan].

1993«Cap a un estàndard nacional». In: Una llengua sense ordre ni concert, Barcelona: Oikos Tau, p. 9-19.

1988 «Breu vocabulari administratiu francès-català». Separata. Revista de Llengua i Dret, Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya.

1988-1990 Petit Diccionari de l’Independentisme.

1988 Per un poder popular català.

1986 Diccionari d’Informàtica. Barcelona: Cambra de Comerç de Barcelona [in collaboration with Eulàlia Farrandiz].

1985 Autonomisme i Independentisme.

1985 Petit Llibre Roig del Jove Independentista.

1985 L’Independentisme català 1979-1984. BarcelonaLlibres de l’Índex [in collaboration with D. Bassa, C. Benítez and R. Soler].

1983 «Dialectes i llengua literària». Butlletí de Dialectologia Nord-occidental. Fondarella: Edicions del Butlletí, 1 (December), p. 9-14.

1979 Diccionari Francès-Català/Català-Francès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana [in collaboration with Rafael Castellanos].

1979 «Aprenentatge del català per mitjà de Tècniques Informàtiques». Revista Questió, vol. 3, 2, p. 87-104.

1977 Elements del materialisme històric.

1975 Aproximació a la Història dels Països Catalans

1974 El fenomen nacional.

1967 Els problemes lingüístics al món actual. Barcelona: Editorial Bruguera.

Translations (Selection)

Baudelaire. Els paradisos artificials. Barcelona: Edhasa,1989.

Bonnassié, Pierre. Catalunya, mil anys enrere. Barcelona: Edicions 62, 1980.

Castellanos, Carles; Gassó, Jordi; Serrano, Anna. Història de Sinuhè i altres contes. Lleida: Pagès Editors, 2006

Marluton, Jean. Lliçó magistral (Inauguració Oficial del Curs Acadèmic 1992-1993), (Director General of European Space Agency). Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1992.

Zenia, Salem. Sol Cec – Itij aderghal. Girona: Edicions Accent, 2008.

Unpublished Research (Selection)

Suggeriments per a la recerca entorn del maltès i els intercanvis lingüístics a la Mediterrània occidental