University of Glasgow (Scotland)

Jordi.cornella@glasgow.ac.uk

ORCID iD: 0000-0003-1048-9834

Jordi Cornellà-Detrell studied at Universitat de Girona (1994-1998) and then he went on to complete his PhD at Lancaster University (2002-2006). He is currently a lecturer in Hispanic Studies at the University of Glasgow. Previously he had been lecturer in Spanish Studies at Bangor University (2006-2013). His research interests focus mostly on the post-war publishing industry, censorship and translation during Franco’s regime, 20th-century Catalan and Spanish literature and multilingual literature. He has published the monographs Literature as a Response to Cultural and Political Repression in Franco’s Catalonia (Tamesis, 2011) and El plurilingüisme en la literatura catalana (Vitel·la, 2014, with Albert Rossich). His current project sets out to examine the effects of censorship on translation during and after Franco’s regime in order to shed light on the dictatorship’s cultural policies and post-war publishing and translation practices. He has been awarded with the Premi Fundació Mercè Rodoreda (2009) and his research has been funded by the British Academy and the Arts and Humanities Research Council (AHRC).

More information here

You can check an interview here (Vilaweb, 2nd October 2016)

Publications

2021 «La censura franquista y el patrimonio bibliográfico». Boletin ANABAD, 2021(4), p. 10-40.

2021 «Lectores, libreros y distribuidores ante la represión cultural: la circulación de libros clandestinos durante el franquismo». In: Agustí, L., Baró, M. and Rueda Ramírez, P. (eds.). Redes del libro en España. Agentes y circulación del impreso (siglos XVII-XX). Series: In Culpa Est. Prensas de la Universidad de Zaragoza: Zaragoza, p. 341-364.

2020 «Multilingualism in contemporary Catalan literatura». A: Larios, J. and Lunati, M. (eds.). Catalan Narrative 1875-2015. Legenda: Cambridge, p. 49-68.

2020 «Importación, venta y consumo de libros ilegales durante el franquismo». In: Larraz, Fernando; Mengual, Josep; Sopena, Mireia (ed.). Pliegos alzados. La historia de la edición, a debate. Gijón: Trea, p. 237-250.

2019 «Multilingualism in contemporary Catalan literature». In: Larios, J. (ed.) Catalan Narrative 1870-2015. Cambridge: Legenda.

2019 «Provocació i escàndol a l’obra de Prudenci Bertrana». In: Department de Cultura (ed.). Actes del Simposi Internacional Prudenci i Aurora Bertrana. Entre dos silencis. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, p. 181-200.

2018 «”… And the great bird of war flew past with its wings outstretched”: the aesthetic recreation of trauma in Jordi Coca’s Sota la pols (2001)». In: Davies, L. H.; Walters, D. G.; Hall, J. B. (eds.). Catalan Culture: Experimentation, Creative Imagination and the Relationship with Spain. Cardiff: University of Wales Press, p. 117-137.

2018 «La circulació de llibres clandestins durant el franquisme». Querol, 22, p. 44-50.

2018 Translation and Global Spaces of Power (ed.). Clevedon: Multilingual Matters [in collaboration with S. Baumgarten].

2018 «Translation and the Economies of Power». Dins: Cornellà, J.; Baumgarten, S. (eds.). Translation and Global Spaces of Power. Clevedon: Multilingual Matters, p. 11-26 [in collaboration with S. Baumgarten].

2018 «Introduction: Translation, Hegemony and Domination in a Globalized World». Dins: Cornellà, J.; Baumgarten, S. (eds.). Translation and Global Spaces of Power. Clevedon: Multilingual Matters, p. 1-8 [in collaboration with S. Baumgarten].

2018 «Conclusion: Translation, Power and Social Justice». Dins: Baumgarten, S.; Cornellà, J. (eds.). Translation and Global Spaces of Power. Clevedon: Multilingual Matters, p. 224-232 [in collaboration with S. Baumgarten].

2017 «Translation in Times of Technocapitalism (ed.)». Target. International Journal of Translation Studies, 29 (2) [in collaboration with S. Baumgarten].

2017 «Introduction: Translation in Times of Technocapitalism». Target. International Journal of Translation Studies, 29 (2), p. 195-202 [in collaboration with S. Baumgarten].

2017 «Estratègies contra la censura durant el període democràtic: reedició, reescriptura i polítiques editorials». In: Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (eds.). Traducció i franquisme. Lleida: Punctum, p. 121-137.

2016 «”El terratrèmol de les Lletres catalanes”: traducció, censura i mercat del llibre en català als anys 60». In: Vilardell, Laura (ed.). Traducció i censura en el franquisme. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 97-126.

2016 «Jordi Amat, El llarg procés: Cultura i política a la Catalunya contemporània (1937-2014)». Anuari Trilcat, 6, p. 138-141.

2016 «Espriu o la diabòlica mania de reescriure». Indesinenter. Anuari Espriu, 10, p. 305-309.

2016 «Barcelona, la ciutat dels llibres prohibits. Importació, venda i consum del libres il·legals durant el franquisme». L’Avenç, 419 (January), p. 40-48.

2015 «”Una novel·la pornográfica, per favor!”: Escándalo y provocación en la literatura catalana (primera mitad del siglo XX)». Revista de Filología Románica, vol. 32 (1).

2015 «La persistencia de la censura franquista durante el periodo democrático». Quimera. Revista de Literatura, 374 (January), p. 47-49.

2015 «La obra de James Baldwin ante la censura franquista: el contrabando de libros, la conexión latinoamericana y la evolución del sector editorial peninsular». Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, 1 (1), p. 32-60.

2014 El plurilingüisme en la literatura catalana. Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel.la [in collaboration with Albert Rossich].

2013 «L’auge de la traducció en llengua catalana als anys 60: el desglaç de la censura, el XVI Congreso Internacional de Editores i el problema dels drets d’autor»Quaderns. Revista de Traducció, 20, p. 47-67.

2013 «The Afterlife of Francoist Cultural Policies: Censorship and Translation in the Catalan and Spanish Literary Market». Hispanic Research Journal. 14 (2), p. 129-143.

2012 «Quan el metge és la malaltia: higiene, neurastènia i sífilis a la “trilogia femenina” de Carles Soldevila». Journal of Iberian and Latin American Studies, 18 (2-3), p. 129-143.

2012 «La censura després dels censors: algunes reflexions sobre aspectes no resolts de l’herència cultural del franquisme»Anuari Trilcat, 2, p. 27-47.

2011 Literature as a Response to Cultural and Political Repression in Franco’s Catalonia. Tamesis: Woodbridge, Serie A, Monografías, 295.

2011 «Social, National and Sexual Dissent in Blai Bonet’s Míster Evasió (1969)». Journal of Catalan Studies, 14, p. 60-88.

2010 «Traducció i censura en la represa cultural dels anys 1960». L’Avenç, 359, p. 44-51.

2010 «Catalan Literature, 2005-2007». The Year’s Work in Modern Language Studies, 70, p. 386-401.

2009 «The Undercurrents of History: Spies, Traumas, Homicidal Somnambulism and Conspiracy Theories in Joan Sales’ Incerta glòria». Journal of Iberian and Latin American Studies, 15 (2-3), p. 107-124.

2008 Diccionari de la literatura catalana [45 entries]. Enciclopèdia Catalana.

2008 «Felip Palma/Palmira Ventós: la escritura como doble rendición». In: Nieva-de la Paz, P.; Wright, S.; Davies, C.; Vilches-de Frutos, F. (eds.). Mujer, Literatura y Esfera Pública: España 1900-1940. Philadelphia: Society of Spanish and Spanish-American Studies.

2008 «Modern Catalan literature». Year’s Work in Modern Language Studies, 70, p. 386-401.

2007 «Oralitat i escriptura en la literatura catalana de postguerra». In: Martí, S.; Cabré, M.; Narcís, I.; Feliu, F. (eds.). Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. II, p. 117-129.

2007 «The Endless Night of Xavier Benguerel: a New Critical Approach to El testament»Bulletin of Spanish Studies, 84 (2), p. 22-238.

2006 «Palmira Ventós, escriptora sense biografia»Revista de Girona, 235, p. 61-66.

2006 «Del tombant de segle a la postguerra»Revista de Girona, 235, p. 58-60.

2005 «Introducció a l’obra de Jaume Ministral». Ciutat Petita i Delicada. p. 7-21. CCG.

2005 «Estereotips, plurilingüisme i identitat en el teatre popular». In: Armangué i Herrero, J. (ed.). Oralità e memoria: Identità e Immaginario Collettivo nel Mediterraneo Occidentale. Cagliari: Arxiu de Tradicions.

2005 «Tomás Roig i Llop, la recuperació de la infantesa a través de l’escriptura». Revista de Girona, 179, p. 63-69.

2003 «Plurilingüisme i comèdia al teatre de Barcelona». In: Armangué i Herrero, J. (ed.). Le Lingue del Popolo: Contatto Linguistico Nella Letterature Popolare del Mediterraneo Occidentale. Grafica della Parteolla: Algero, p. 59-68. 

2002 Els models lingüístics d’Europa. Girona: Universitat de Girona i Institut de Llengua i Cultura Catalanes [in collaboration with Cristina Juher].

2000 Història de la llengua. Report de la recerca a Catalunya (1990-1995). Institut d’Estudis Catalans [in collaboration with Joan Martí Castell and others].

1999 «El món novel·lesc de Jaume Ministral». Revista de Girona, 194, p. 84-88.

Lectures & Papers

2019 Conversation. Franco’s invisible legacy: books acroos the Hispanic world are still scarred by his censorship (15 Apr.).

2019 Conversation. El legado invisible de la represión cultural franquista: la censura en el siglo XXI (22 Apr.).

2017 Congress “Multilingual (Con)figurations: Catalan and Ukranian in Dialogue”, University of Cambridge. Multilingualism in Contemporary Catalan Literature.

2016 Conferència “Blai Bonet i la censura”, Universitat de les Illes Balears.Oh, Calvary! i Míster Evasió: editar la censura al segle XXI.

2016 Association of Hispanists of Great Britain and Ireland, Northumbria University. Multilingualism in Contemporary Catalan Literature.

2015 International conference ‘Catalan Narrative 1870-2015’, University of St Andrews. “El llenguatge és una festa”: Multilingualism in Contemporary Catalan Literature.

2015 International conference Creativity, Political Repression and Censorship in the Iberian and Ibero-American Context, Fundação Saramago and Centre for Comparative Studies (Universidade de Lisboa). Censorship and the Illegal Book Trade during Franco’s Regime

2015 North American Catalan Society, Institut d’Estudis Catalans. Lectors, distribució i promoció de llibres durant el segon franquisme.

2014 Anglo-Catalan Society annual conference, University of Cork. Del catanyol a la llengua de L’altra: plurilingüisme en la literatura catana contemporània

2014 Association of Hispanists of Great Britain and Ireland annual conference, University of Galway. Censorship and the Illegal Book Trade during Franco’s Regime.

2014 International conference ‘History and Poetics of Memory: Political Violence and the Representation of Franco’s Dictatorship’, Universitat d’Alacant. …I passava el gran ocell de la guerra amb les ales esteses”: la representació estètica del trauma a Sota la pols (Jordi Coca, 2001)

2013 International Symposium Salvador Espriu, Queen Mary University of London. The Cycle of Writing, Erasing and Rewriting in Salvador Espriu’s Early Work.

2013 Conferència “Traducció i censura durant la dictadura franquista”, Universitat de Vic. Comercialització i censura del llibre en català als anys 60.

2013 II Simposi Internacional Salvador Espriu, Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu (Universitat Autònoma de Barcelona). Les revisions de l’obra de Salvador Espriu.

2013 V Jornades sobre Traducció i Literatura. Traducció i censura, Universitat Autònoma de Barcelona. La persistència de la censura: traducció i polítiques editorials dels anys 60 ençà.

2012 Ateneu Barcelonès, (Barcelona). Incerta glòria de Joan Sales, novel·la en clau: alguns secrets d’un text inacabable.

2012 Association of Hispanists of Great Britain and Ireland annual conference, University of Stirling. The Persistence of Censorship: the Effects of Francoist Cultural Repression on the Contemporary Spanish Literary Market

2011 “Modernism and minority languages”, Bangor University. Catalan Modernism, a Contradiction in Terms?

2011 Literatura i Silenci, Casa-Museu Llorenç Vilallonga (Mallorca). L’impacte de la censura en les polítiques bibliotecàries i editorials durant el període democràtic.

2011 Anglo Catalan Society annual conference, Queen Mary University of London. Cultura de contraban: importació, distribució i venda de llibres il·legals durant el franquisme.

2011 Universitat Oberta de Catalunya. El franquisme entre nosaltres: traducció i censura del franquisme al període democràtic.

2010 Anglo Catalan Society annual conference, Universitat Oberta de Catalunya. La censura sense els censors.

2010 University of Girona. Traducció i censura als anys 60: passat i present d’un llegat invisible.

2010 Narratives of Illness in Catalan Culture, Queen Mary University of London. Quan el metge és la malaltia: higiene, neurastènia i sífilis a la trilogia femenina de Carles Soldevila.

2009 Research Forum, Bangor University. The Uncertain Glory of Francoist Censorship: Censorial Intervention in Mailer’s The Naked and the Dead and Joan Sales’ Incerta glòria.

2009 Anglo-Catalan Society Conference annual conference, University of Edinburgh. Míster Evasió de Blai Bonet i Señas de identidad de Juan Goytisolo. Exili i canvi en la societat catalana dels anys 60: dues visions complementàries.

2007 Research Forum, Bangor University. The Macaronic Muse: Investigating the Aesthetic Forms of Multilingualism.

2007 Anglo Catalan Society annual conference, University of Swansea. Desproblemitzar la nació: La reescriptura de Laia (1932-1968) de Salvador Espriu.

2007 International conference “Mujer, Literatura y Esfera Pública: España 1900-1940”, Royal Holloway. Felip Palma/Palmira Ventós: La escritura como doble rendición.

2006  Association of Hispanists of Great Britain and Ireland annual conference, University of Liverpool. Neither Finished nor Unfinished: an Analysis of the Rewriting Process of Sebastià Joan Arbó’s Tino Costa (1947/1967).

2004 International Association of Language and Intercultural Communication annual conference, University College Dublin. The macaronic muse: investigating the aesthetic forms of multilingualism.

2003 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Universitat de Girona. Oralitat i escriptura en la literatura catalana de postguerra.