• Projecte Bikos, per a aprendre ensenyant a través de la creació cooperativa de vídeos educatius.
  • Parlem amb… Talking to…, proposta de tutoria entre iguals virtual i sincrònica per a millorar les competències comunicatives en anglès i espanyol.
  • Robots entre iguals, per a l’impuls de la implementació de la robòtica educativa a l’aula.