Viver d’Aprenentatge Comunitari (AEIRaval) i GRAI

Podeu veure també el vídeo del curs anterior (20-21) fent clic aquí.

Viver d’Aprenentatge Comunitari VAC 360 – Curs 21-22

El projecte VAC segueix actiu aquest curs 2021-2022.


Actualment, el projecte pretén donar continuïtat als avenços aconseguits en la utilització del programa Llegim en parella en les dues fases anteriors (1a fase: 2016-17 i 2a fase: 2017-19) i contribuir a la seva consolidació des de la Perspectiva de l’Educació a Temps Complet i en coherència amb els eixos de treball i accions del Pla d’Educació de Ciutat Vella (2019-23).
En aquesta línia, des del GRAI estem realitzant accions de formació, modelatge i acompanyament en el desenvolupament del programa educatiu Llegim en parella, en format presencial i semi-presencial, a l’equip educatiu que hi participa. Enguany, per la situació de pandèmia, cap centre educatiu ha pogut incorporar-se al projecte.
El desenvolupament de la proposta es fa en dos grups d’edats: infants i adolescents i les seves famílies. La proposta actual inclou un pla de seguiment i recerca en què es recullen dades de comprensió lectora, d’autoconcepte lector i de participació de tots els agents implicats: infants i adolescents, famílies i educadores; per tal de poder fer un informe final, a partir de l’evidència científica, amb els resultats assolits durant aquest curs.
A les sessions de seguiment que estem fent hem pogut observar que la selecció de parelles que participen en el projecte estan molt motivades i mostren interès a millorar la seva comprensió lectora, sobretot el grup d’adolescents.

Aprensenyar: Com podem oferir oportunitats als nostres estudiants perquè aprenguin ensenyant els seus companys

Aquesta proposta neix de la col·laboració amb l’AEIRaval, en el marc d’un projecte on es pretén formar educadors dels espais de suport i professorat dels dos centres de secundària de la zona.

Justificació

La creació d’espais educatius de qualitat –siguin formals o no– requereix transformar-los en comunitats d’aprenents on els alumnes –o els joves que hi participen– aprenen no només de l’adult (professor o monitor), sinó també de l’ajuda mútua que s’ofereixen. En aquests contextos, el rol de l’adult no es limita a transmetre informació als joves passius, sinó que organitza les interaccions entre ells, per tal que puguin aprendre –i ensenyar-se– mútuament.
El projecte pretén estimular la creació de situacions educatives –tant en els espais d’acompanyament comunitari com en les aules de l’institut– que promoguin l’aprenentatge entre iguals, a través de rebre ajudes pedagògiques dels companys i d’oferir-ne, en el que anomenem aprensenyar o aprendre ensenyant.

L’objectiu

  • Reflexionar sobre les evidències científiques que té el concepte d’aprensenyar (aprendre ensenyant), les seves potencialitats i límits, i com podem utilitzar aquest principi en les nostres activitats educatives.
  • Dissenyar una pràctica situada i ajustada a la nostra actuació docent o d’acompanyament, millorant una actuació que ja fem o promovent una innovació a la llum d’aquest principi.
  • Portar-la a la pràctica, de forma compartida i acompanyada i reflexionar sobre els seus resultats.

Metodologia

  • En les sessions presencials inicials, s’utilitzarà l’exposició de continguts a través del diàleg, promovent activitats de treball cooperatiu en parella a partir de reflexions i preguntes del ponent.
  • Treball autònom en parelles o petits equips en el disseny i preparació d’una proposta didàctica, en el context d’aula o de l’espai de suport, que respongui a les necessitats reals i inspirada en el principi d’aprensenyar.
  • Implementació reflexiva de la proposta dissenyada, identificant punts forts i possibles problemes (i com minimitzar-los).
  • Sessió presencial de posada en comú i d’intercanvi de les experiències realitzades. Avaluació de sostenibilitat i/o difusió.