A continuació us oferim un llistat, breument presentat, de pàgines web sobre aprenentatge entre iguals que val la pena visitar. Internet, però, és dinàmic. Us demanem doncs que ens disculpeu per aquelles adreces que canviïn i us agrairem que ens comuniqueu llocs interessants, per tal d’incloure’ls.

Network of International Cooperative Learning Educators and Enthusiasts

https://2020niclee.com/

L’objectiu de NICLEE, com apareix al web, és conrear la comunicació contínua entre els educadors de tot el món apassionats per fomentar el creixement i el desenvolupament continus de l’aprenentatge cooperatiu. Aquesta xarxa funciona dins de la plataforma electrònica del seu lloc web, dissenyada per implicar i donar suport a la interacció global entre els entusiastes de l’aprenentatge cooperatiu.

Centre for Peer Learning

http://www.dundee.ac.uk/eswce/research/researchcentres/centreforpeerlearning/

Aquest centre, que estudia l’aprenentatge entre iguals, està dirigit per Keith Topping (Universitat de Dundee), sens dubte l’investigador que més ha treballat sobre tutoria entre iguals. Ofereix informació, materials i suport sobre la tutoria entre iguals, tant entre alumnes, com en l’àmbit familiar o amb voluntaris.

Centre d’Investigació en Ensenyament i Aprenentatge de la Universitat de Michigan.

http://www.crlt.umich.edu/publinks/clgt

La pàgina pertany al Centre d’Investigació en Ensenyament i Aprenentatge de la Universitat de Michigan. Posseïx recursos en temàtiques sobre Aprenentatge Cooperatiu i treball en equip, també enllaços a altres Web, articles, i bibliografies relacionades amb la temàtica.

Collaborative Learning

http://www.collaborativelearning.org/

Aquesta pàgina sobre l’aprenentatge col·laboratiu està mantinguda pel NISE (National Institute for Science Education) de la Universitat de Wisconsin. Repassa, amb exemples, mètodes d’aprenentatge col·laboratiu i ofereix recursos bibliogràfics.

Comunitat Catalana de Webquest

http://webquestcat.net/

Las Webquest són activitats d’aprenentatge fonamentades en l’aprenentatge cooperatiu i la navegació per internet. Aquesta web interessant ofereix un directori de webquests en català, catellà i altres llengües, així com recursos i formació sobre com fer webquests.

Cooperative Learning Center

http://www.co-operation.org/

El Centre d’Aprenentatge Cooperatiu, pertany a la Universitat de Minessota i ofereix recursos de recerca i formació. Està dirigit pels germans Roger i David Johnson, estudiosos i divulgadors arreu del món de l’aprenentatge cooperatiu.

Grup d’Interès en Aprenentatge Cooperatiu (GIAC)

https://www.upc.edu/rima/ca/recursos/giac-grup-dinteres-aprenentatge-cooperatiu

Grup vinculat a l’ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya que treballa sobre l’aprenentatge cooperatiu en l’àmbit de la formació universitària. Cada any organitza una jornada d’intercanvi d’experiències.

International Association for the Study of Cooperation in Education (IASCE)

htpp://www.iasce.net

IASCE dinamitza un treball de divulgació i estudi de l’aprenentatge cooperatiu, publicant un butlletí, organitzant congressos bianuals i fent possibles publicacions sobre la temàtica.

International Development Research Association (IDRA)

htpp.//www.idra.org/

IDRA és un organització sense ànim de lucre que treballa per la qualitat educativa. és interessant el Coca-Cola Valued Youth Program, un programa de tutoria entre iguals amb alumnes de diferents edats.

Kagan. Publishing and professional development

http://www.kaganonline.com/

Pàgina web, amb cert contingut comercial, de Spencer Kagan, autor de les estructures o tècniques d’aprenentatge cooperatiu.

Peer Tutoring Resource Center

http://www.peertutoringresource.org/

Aquest centre de recursos sobre tutoria entre iguals és un projecte de la Fundació RAD Schwarts d’Oakland i té com a objectiu donar recursos i suports per al desenvolupament i manteniment de programes de tutoria entre iguals a l’aula, l’escola o als barris.

Reading Rockets

http://www.readingrockets.org

Reading Rockets és un projecte nacional d’alfabetització multimèdia de Nort Amèrica que ofereix informació i recursos sobre com els infants aprenen a llegir i com els adults que els cuiden poden ajudar-los. També inclou informació sobre la lectura en parelles.

Jigsaw Classroom

http://www.jigsaw.org/

Aquesta web correspon al Professor Elliot Aronson de la Universitat de Santa Cruz, Califòrnia, creador del Mètode Puzle d’Aprenentatge Cooperatiu.