(Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres 2014)

Descobrint el rol docent en la societat del coneixement: les actuacions dels mestres en les situacions d’aprenentatge cooperatiu.

L’aprenentatge cooperatiu (AC) -com a estratègia instructiva- i la cooperació o treball en equip – com a competència clau del s. XXI- formen part dels reptes internacionals dels sistemes educatius.
El repte prové de la constatació que, malgrat la importància de l’AC, la seva implantació dins dels bancs de recursos metodològics dels mestres i de les escoles resulta problemàtic. La present innovació tracta de trobar mecanismes que ajudin, des de la formació inicial del professorat, a la implementació de pràctiques instructives d’AC. Per això, revisant les experiències internacionals en el camp i comptant amb la dilatada experiència de formació sobre aprenentatge entre iguals del nostre grup (amb la xarxa de 57 centres de Catalunya que porten a terme Llegim en parella, un programa de tutoria entre iguals, sota la nostra coordinació i amb el suport del Departament d’Ensenyament), plantegem una innovació que vol ajudar a superar aquest problema.
La innovació dotarà els estudiants d’una formació inter-àrees sobre la temàtica; els permetrà fer de mestres (desenvolupant el nou rol de professor en situacions d’AC) en aules amb situacions d’AC reals i de qualitat; i experienciaran posteriorment, ells mateixos, el mètode d’AC que han vist a les aules de les escoles per tal de reflexionar, finalment, sobre com transferir-lo a noves situacions.

Participants en el projecte:

  • David Duran Gisbert.
  • Marta Flores Coll.
  • Ester Miquel Bertran.
  • Teresa Ribas Seix.
  • Marilisa Birrello.
  • Mariona Corcelles Seuba.
  • Laia Capdet Cidoncha.
  • Esteve Corominas Baig.
  • Maria Teresa Oller Sánchez.
  • Hilde Van Keer.

El passat divendres, dia 12 de juny, vam tenir l’oportunitat de compartir la nostra recerca, i els primers resultats, amb la Hilde Van Keer, professora del Departament de Ciències de l’Educació de la Universitat de Gent -Bèlgica-. Amb ella vam poder intercanviar opinions i punts de vista del procés de recollida de dades i de la seva interpretació, així com reflexionar sobre possibles millores i sobre altres oportunitats de recerca que es derivin d’aquesta o de les dades obtingudes. Pel nostre equip va ser molt enriquidor poder compartir aquesta estona amb la Hilde.

CIMIE 2015

El dissabte 4 de juliol la Marta Flores, en nom del GRAI, va presentar a València una comunicació per exposar els primers resultats i el procediment de la investigació en el marc del “Congreso Multidisciplinar de Investigación Educativa”.

Aquí us deixem l’enllaç a la notícia del bloc i la presentació digital amb el contingut presentat.

En el marc del les I JORNADES DE TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT. Implicacions dels projectes ARMIF 2014 en la formació de mestres. Facultat de Ciències de l’Educació, celebrades a la UAB, el 6 de juliol de 2016, vam poder presentar la síntesi dels resultats de la recerca. Us adjuntem el power point de suport a l’explicació. Ben aviat, esperem poder penjar els articles que ara estan en revisió.

Síntesi de recerca de l’ARMIF from GraiUAB

PUBLICACIONS DEL PROJECTE

Duran, D., Corcelles, M., i Flores, M. (2017). Enhancing expectations of cooperative learning use through initial teacher training. International Journal of Educational Psychology, 6(3), 278-300.

Duran, D., i Oller, M. (2017). El rol del profesorado en las aulas organizadas en aprendizaje cooperativo. Aula de Innovación Educativa, 261, 38-41.

Duran, D., i Oller, M. (2017). El rol del professorat a les aules on es practica l’aprenentatge cooperatiu. Guix, 434, 40-43.