El Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI) agrupa professionals –tant investigadors universitaris com professorat d’ensenyament obligatori– compromesos en l’estudi, la pràctica i la divulgació de l’aprenentatge entre iguals (aprenentatge cooperatiu, col·laboratiu i tutoria entre iguals). Va ser creat al 2004 com a grup de treball de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i, actualment, és un grup de recerca de la UAB. Alguns dels seus membres estan adherits al Seminari Interuniversitari d’Investigació en Estratègies d’Ensenyament i Aprenentatge (SINTE), grup de recerca consolidat.

Entenem per iguals les persones que ocupen un estatus social similar, sense que cap d’elles actuï com a professor professional de les altres. En aquest sentit, ens interessem per l’aprenentatge cooperatiu entre alumnes; entre professors; entre membres d’una família i entre persones voluntàries.

Seguiu-nos a les xarxes socials

Seguir

Els continguts d’aquesta pàgina web es poden utilitzar, sempre que se’n citi la procedència.

Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals. (Juliol 2007). Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Data de consulta. http://grupsderecerca.uab.cat/grai/